January 2018


Vlog over ECUB door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het succes van het EnergieCollectief Utrecht (ECUB) valt steeds meer op. Niet alleen regionaal, maar ook landelijk. Zo volgt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de stappen van het ECUB op de voet en hebben ze ECUB gevraagd om een handboek soldaat op te stellen waarin de aanpak voor collectieve verduurzaming van bedrijventerreinen wordt beschreven.

Leuk om te melden is verder dat er maandag 22 januari een vlog werd opgenomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over ECUB. Ambassadeur Energie uitdagingen 2020, Margreet van Gastel bezocht samen met Bert Strijker, de manager van ECUB verschillende bedrijven die lid zijn van van het energiecollectief en die stappen hebben genomen op het gebied van duurzaamheid. Dit filmpje van 4 minuten ging tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Partners in Energie-uitdagingen ‘ van het ministerie EZK op maandag 29 januari in première en ontving vele positieve reacties.

Het filmpje is te bekijken via: https://www.youtube.com/watch?v=caJMl2g8OUo&feature=youtu.be&app=desktop

 

.

EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven houdt ALV op 1 februari

Er gebeurde in 2017 veel bij het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB). Het bedrijventerrein De Wetering – Haarrijn sloot zich aan, André Kuipers kwam langs, er werden afspraken gemaakt met handhaving èn er werden stappen gezet naar verdere opschaling van ECUB. Teveel eigenlijk om hier in korte bewoordingen te beschrijven. Als bestuur van ECUB zijn we apetrots op de ontwikkelingen die ons collectief doormaakte. ECUB groeide de afgelopen jaren uit tot een professionele organisatie die op het gebied van duurzaamheid veel kan betekenen voor haar leden.

Maar belangrijker is natuurlijk wat jij als ondernemer én lid van de coöperatie vindt van ECUB en de lijn die we als coöperatie van plan zijn te volgen. Wat doen we goed, en wat kan volgens jou beter? We horen het graag!

Daarom zouden we aanwezigheid op donderdag 1 februari tijdens onze tweede algemene ledenvergadering zeer op prijs stellen. Tijdens deze ledenvergadering zullen we onderwerpen bespreken die aan de basis van ECUB liggen. De coöperatie zijn we samen, en iedere mening telt! Als het goed is heb je een bericht met een aanmeldingslink ontvangen. Nog geen lid, maar wel geïnteresseerd? Stuur dan even een mailtje onder vermelding van uw naam en bedrijfsgegevens. U ontvangt dan zo snel mogelijk van ons de aanmeldingslink.

Tijdens de A.L.V. komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Professionalisering van de organisatie
  • Uitbreiding naar andere industrieterreinen in Utrecht en mogelijk Stichtse Vecht
  • Huidige financiële status van ECUB
  • Realisatiefase waterstoftankstation

Gastspreker Jos Boere
Met trots kondigen wij verder aan dat Jos Boere gastspreker zal zijn op deze bijeenkomst en zal vertellen over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Jos Boere is secretaris van de topsector Water en MT-lid en plaatsvervangend directeur van KWR, een gerenommeerd onderzoeksinstituut op het gebied van water en watercycli dat kennis ontwikkelt en ontsluit voor uiteenlopende typen (internationale) organisaties als drinkwaterbedrijven, waterschappen, overheden. Ook is hij directeur van het bedrijf Allied Waters BV en medeauteur van het boek Solar Power to the people ( http://profadvanwijk.com/solar-power-to-the-people/)

De bijeenkomst vindt plaats bij het bedrijf Telindus aan de Krommewetering 7 op De Wetering – Haarrijn.

Programma

Start:                    Inloop vanaf 15.30 uur, start vanaf 16.00 uur

Spreker                16.45 uur tot 17.15

Netwerkborrel: Met wat hapjes tot 18.30 uur

Locatie:                 Telindus, Krommewetering 7, 3543 AP Utrecht

We kijken er naar uit om je 1 februari aan de Krommewetering 7 te mogen ontvangen. Zien we je daar?

EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven jaarverslag 2017

Het jaarverslag van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven van 2017 is beschikbaar. Het document kreeg de titel ‘Professionaliseren, uitbreiden, inspireren en verder werken naar resultaat’. Dit geeft de inspanningen en resultaten, als ook de ambitie van ECUB weer. We werken stap voor stap, consequent en consistent verder aan verduurzaming van de aangesloten bedrijventerreinen. Vol trots kijken we terug op wat we al bereikt hebben. We hopen dan ook dat het jaarverslag, nog meer dan voorheen, een bron van informatie en inspiratie is.

U kunt het Jaarverslag EnergieCoöperatie Utrechtse Bedrijven 2017 hier downloaden