Author: rschutte


Informatieplicht Energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven in werking. Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 ieder bedrijf dat energiebesparingsplichtig is, een rapport bij het bevoegd gezag inleveren over de genomen energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Daarbij moet waarschijnlijk ook een planning voor de maatregelen die nog niet uitgevoerd zijn. Een bedrijf of instelling is energiebesparingsplichtig wanneer het meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 kubieke meter aardgas (of equivalent) verbruikt.

Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar een nieuw rapport wordt opgestuurd. Dit is geregeld in het toekomstige artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteitenbesluit. Specifiek voor EED-plichtige ondernemingen geldt dat op zijn laatst op 5 december 2019 een rapport bij het bevoegd gezag is ingeleverd.

Liesbosch en Laagraven in Nieuwegein ook aangesloten

Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) breidt uit naar Nieuwegein! Eind 2018 maakte de gemeente Nieuwegein tijdens een bijeenkomst bekend dat ECUB de komende 3 jaar ook aan de slag gaat op de bedrijventerreinen Liesbosch en Laagraven.

SDE aanvragen? Neem contact op met EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven!

U bent grootverbruiker van stroom en denkt erover om zonnepanelen op uw dak te laten plaatsen? Dan bent vast de afkorting SDE+ al eens tegengekomen. Dit is een rijkssubsidie voor de stimulering van duurzame energieopwekking met een looptijd van 15 jaar. Voor elke duurzaam opgewekte kWh ontvangt u bedrag tussen de €0,09 en €0,13 cent. Dit geld moet u niet laten liggen.

Waterstofbijeenkomst EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven groot succes

Meer dan negentig mensen lieten zich donderdag 6 december tijdens de waterstofbijeenkomst ‘Just add Water(stof)’ informeren over de mogelijkheden van waterstof voor mobiliteit. De bijeenkomst die door het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) georganiseerd werd vond plaats bij het bedrijf Ampco Flashlight, het meest gerenommeerde bedrijf in Nederland op het gebied van licht en geluid, gevestigd op het bedrijventerrein de Wetering – Haarrijn in Utrecht.

Kennisbijeenkomst ‘Just add Water(stof)’ op 6 december

Al eens nagedacht over het aanschaffen van een waterstofvoertuig voor transport of personenvervoer? Laat u door het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) informeren over de mogelijkheden en de ontwikkelingen in uw regio en de ontwikkelingen op landelijk niveau. Op donderdag 6 december hoort u tijdens de kennisbijeenkomst Just add Water(stof) alles wat u moet weten over de toepassing van waterstof in de mobiliteit. Deze bijeenkomst vindt plaats bij het bedrijf Ampco Flashlight aan de Proostwetering 50 in Utrecht. De inloop is vanaf 16.30 uur. Aanmelding is verplicht.