Lening aanvragen


ENERGIELENING ECUB

Zonnepanelen, een warmtepompinstallatie of een energiezuinig ledverlichtingssysteem leveren doorgaans lagere exploitatielasten en een duurzame uitstraling op, maar vragen vaak wél om een aanzienlijke aanvangsinvestering. De Energielening ECUB is opgezet om deze drempel te verlagen.

Heeft u concrete plannen en een passende offerte van een (installatie)bedrijf? Dan kunt u meteen overgaan tot het aanvragen van de lening ter hoogte van minimaal € 5.000 en maximaal € 50.000.

RENTETARIEVEN
Onderstaande rentetarieven zijn marktconform en bepaald op basis van de berekening die het SVn elke week maakt. De SVn berekent haar rente op basis van de top 25 kredietverstrekkers. Het Energiefonds Utrecht biedt haar klanten een extra voordeel door 75% van het rentetarief van SVn te berekenen.

Speciaal voor het ECUB wordt er nog een extra korting gerekend waardoor ECUB -leden slechts de helft van dit al zeer gunstige rentepercentage wordt berekend!.

 

RENTETARIEVEN

DATUM RENTE 1 T/M 5 JAAR RENTE 6 T/M 10 JAAR
18 dec 2017 0,83% 0,94%

VOORWAARDEN

Voor de Energielening ECUB gelden de volgende voorwaarden:

 • Het betreft een investering binnen een organisatie in de stad Utrecht
 • De organisatie die investeert staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De te gebruiken technologie komt voor op de laatst gepubliceerde:
 • Voor andere investeringen in duurzame energie of energiebesparing, dan op bovenstaande publicaties, dient een separaat akkoord te worden verleend
 • De Energielening ligt tussen de € 5.000 – € 50.000
 • De Energielening bedraagt maximaal 75% van de totale investering
 • De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar
 • Het betreft een annuïtaire lening op basis van maandelijkse rente en aflossing via incasso

GROTERE FINANCIERINGEN?
De Energielening ECUB is een product van het Energiefonds Utrecht. Voor financieringen, garantstellingen en participaties groter dan € 50.000 verwijzen we u naar het Energiefonds Utrecht.

VOORBEELD

HOOFDSOM LOOPTIJD AFSLUITKOSTEN RENTE RENTE + AFLOSSING*
per maand per jaar totale looptijd
€ 25.000,- 5 jaar € 0,- 0,83% € 425,- € 5.106,- € 25.528,-
€ 25.000,- 10 jaar € 0,- 0,94% € 218,- € 2.620,- € 26.203,-

 

In onderstaand aanvraagformulier vult u uw algemene gegevens en enkele projectdetails in en voegt de offerte van het door u gekozen installatiebedrijf toe. Binnen enkele werkdagen beoordelen wij uw aanvraag en sturen u bij positieve uitkomst direct een financieringsovereenkomst ter ondertekening toe. Wanneer de opdracht door het installatiebureau is uitgevoerd stuurt u ons:

– de betaalbewijzen van de aanbetalingen aan het installatiebedrijf; en
– de eindnota van het installatiebedrijf.

Wij maken vervolgens het leenbedrag binnen vijf werkdagen aan u over.

Overige bepalingen:

 • Voor het afsluiten van de financiering berekenen wij geen afsluitkosten.
 • De eerste incasso vindt plaats op de eerste dag van de tweede maand volgend op de maand waarin de lening is uitgekeerd.
 • Indien noodzakelijk geacht vragen wij aanvullende informatie bij u op.
 • Een toetsing van de kredietwaardigheid van uw organisatie kan tot de procedure behoren.

Naam van bedrijfAdres


Woonplaats

E-mail adres

KvKnummer

Directeur/Eigenaar

Bedrijfsactiviteit(en)

IBAN Rekeningnummer


Hoe wordt de financiering gebruikt?

Omschrijf kort het project en de te gebruiken techniek(en) waarvoor u financiering aanvraagd:

Installatie

Op welk moment vindt de installatie plaats? (dd-mm-yyyy)

De aanvrager verklaart, door ondertekening van dit formulier, dat zijn organisatie niet in financiële moeilijkheden verkeert. De aanvrager verklaart dat voor deze aanvraag geen andere financiering of subsidie van publieke instellingen wordt of zal worden ontvangen. Indien het wel het geval is, stuurt u dan kopieën van de beschikking(en) mee met dit aanvraagformulier.

Voor aanvraag van de financiering is een offerte van de technische installatie vereist. Selecteer de offerte:


Project details

Verwachte hoeveelheid opwek / besparing per jaar:
aantal Kwh (op te wekken)
aantal m³ gas (te besparen)
hoeveelheid CO2 (besparen)

Totale investering in het project:

Financieringsbedrag ( maximaal 75% van totale financiële investering):

Gewenste looptijd:
1 jaar
annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 0,83%
2 jaar
annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 0,83%
3 jaar
annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 0,83%
4 jaar
annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 0,83%
5 jaar
annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 0,83%
6 jaar
annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 0,94%
7 jaar
annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 0,94%
8 jaar
annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 0,94%
9 jaar
annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 0,94%
10 jaar
annuïteiten financiering tegen een rentepercentage van 0,94%

De Energielening Utrecht bedraagt nooit meer dan 75% van de totale investeringssom. Hoe wordt het overige deel gefinancierd:


Eigen vermogenAndere bancaire leningAnders