Nieuws


Terugblik op algemene ledenvergadering ECUB

Er werden belangrijke stappen gezet donderdag 1 februari tijdens de algemene ledenvergadering van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven werkzaam op Lage Weide en De Wetering – Haarijn. De verduurzamingscoöperatie zonder winstoogmerk die werd opgericht door en voor ondernemers, maakte in de afgelopen maanden een fikse professionaliseringsslag en is nu klaar voor opschaling. De ALV stemde hiermee in. De bijeenkomst vond plaats bij ECUB-lid Telindus aan de Krommewetering 7.

De afgelopen maanden werd o.a. een inkoop- en samenwerkingsbeleid (Zaken met ECUB doen)opgesteld, werden de statuten aangepast (Oprichtingsakte COÖPERATIE EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven )en werd er een Managersreglement ECUB geschreven. Ook werkte ECUB in samenwerking met de gemeente Utrecht aan een digitaal energieloket en aan een eigen energiekeurmerk.

De ECUB-leden kregen verder een kijkje in de financiële keuken van de organisatie en werden meegenomen in de plannen voor uitbreiding. De leden gaven aan akkoord te zijn hierover maar benadrukten dat het huidige kwaliteitsniveau wel waarborgt moet blijven. Henk Stamhuis, voorzitter van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven verzekerde de aanwezigen: Het behouden van de kwaliteit van onze dienstverlening en het behalen van resultaten blijft altijd voorop staan.’

Energiemotor van Utrecht
ECUB’s manager, Bert Strijker vertelde over het project ‘Energiemotor van Utrecht’. Kort gezegd komt het erop neer dat ECUB een platform wil zijn voor de in-en verkoop van duurzaam opgewekte lokale stroom. Bedrijven met zonnepanelen die stroom overhouden kunnen straks deze stroom via dit platform reststroom doorverkopen aan andere ondernemers, of aan hun eigen personeel.

Waterstof
Vanuit ECUB is men ook actief aan het lobbyen voor een waterstoftankstation, zowel aan de vraagkant als aan de aanbodkant. Er werden diverse gesprekken gevoerd met overheidsinstellingen voor het naar Utrecht halen van subsidie voor de bouw van een waterstoftankstation. Daarnaast haalde ECUB al tientallen intentieverklaringen bij bedrijven op voor de aanschaf van voertuigen op waterstof (vrachtwagens, personenauto’s en bestelwagens) wanneer er een waterstoftankstation gerealiseerd wordt. Zo hoopt ECUB het kip-ei-verhaal te doorbreken. Gastspreker Jos Boere, secretaris van de topsector Water en MT-lid en plaatsvervangend directeur van het gerenommeerde KWR Watercycle Research Institute vertelde de aanwezigen over het project ‘Power to X’.  Naast het KWR-gebouw in Nieuwegein wordt in 2017/2018 een 8.7 Megawattpiek zonne-energiecentrale gebouwd. Deze zonnepanelen leveren duurzame elektriciteit, en vangen ook regenwater op. Het idee is om deze elektriciteit niet alleen aan het net over te dragen, maar om te zetten in andere energiedragers, zoals warmte en waterstof. Op die manier kunnen vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd, wat bijdraagt aan een stabiel elektriciteitsnet. Vanuit dit project kijkt men zeer geïnteresseerd naar de ontwikkelingen in Utrecht. De komende tijd zullen eventuele samenwerkingsmogelijkheden tussen ECUB en de initiatiefnemers van dit project dan ook verder verkend worden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de voordelen van lidmaatschap van ECUB, of denkt u erover na om ook waterstofauto’s aan te schaffen? Laat het weten. U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar b.strijker@ecub.nl, of door te bellen naar 06 – 20735360.  Zie ook www.ecub.nl voor meer informatie over het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven.

          

Vlog over ECUB door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het succes van het EnergieCollectief Utrecht (ECUB) valt steeds meer op. Niet alleen regionaal, maar ook landelijk. Zo volgt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de stappen van het ECUB op de voet en hebben ze ECUB gevraagd om een handboek soldaat op te stellen waarin de aanpak voor collectieve verduurzaming van bedrijventerreinen wordt beschreven.

Leuk om te melden is verder dat er maandag 22 januari een vlog werd opgenomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over ECUB. Ambassadeur Energie uitdagingen 2020, Margreet van Gastel bezocht samen met Bert Strijker, de manager van ECUB verschillende bedrijven die lid zijn van van het energiecollectief en die stappen hebben genomen op het gebied van duurzaamheid. Dit filmpje van 4 minuten ging tijdens de netwerkbijeenkomst ‘Partners in Energie-uitdagingen ‘ van het ministerie EZK op maandag 29 januari in première en ontving vele positieve reacties.

Het filmpje is te bekijken via: https://www.youtube.com/watch?v=caJMl2g8OUo&feature=youtu.be&app=desktop

 

.

EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven houdt ALV op 1 februari

Er gebeurde in 2017 veel bij het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB). Het bedrijventerrein De Wetering – Haarrijn sloot zich aan, André Kuipers kwam langs, er werden afspraken gemaakt met handhaving èn er werden stappen gezet naar verdere opschaling van ECUB. Teveel eigenlijk om hier in korte bewoordingen te beschrijven. Als bestuur van ECUB zijn we apetrots op de ontwikkelingen die ons collectief doormaakte. ECUB groeide de afgelopen jaren uit tot een professionele organisatie die op het gebied van duurzaamheid veel kan betekenen voor haar leden.

Maar belangrijker is natuurlijk wat jij als ondernemer én lid van de coöperatie vindt van ECUB en de lijn die we als coöperatie van plan zijn te volgen. Wat doen we goed, en wat kan volgens jou beter? We horen het graag!

Daarom zouden we aanwezigheid op donderdag 1 februari tijdens onze tweede algemene ledenvergadering zeer op prijs stellen. Tijdens deze ledenvergadering zullen we onderwerpen bespreken die aan de basis van ECUB liggen. De coöperatie zijn we samen, en iedere mening telt! Als het goed is heb je een bericht met een aanmeldingslink ontvangen. Nog geen lid, maar wel geïnteresseerd? Stuur dan even een mailtje onder vermelding van uw naam en bedrijfsgegevens. U ontvangt dan zo snel mogelijk van ons de aanmeldingslink.

Tijdens de A.L.V. komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Professionalisering van de organisatie
  • Uitbreiding naar andere industrieterreinen in Utrecht en mogelijk Stichtse Vecht
  • Huidige financiële status van ECUB
  • Realisatiefase waterstoftankstation

Gastspreker Jos Boere
Met trots kondigen wij verder aan dat Jos Boere gastspreker zal zijn op deze bijeenkomst en zal vertellen over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Jos Boere is secretaris van de topsector Water en MT-lid en plaatsvervangend directeur van KWR, een gerenommeerd onderzoeksinstituut op het gebied van water en watercycli dat kennis ontwikkelt en ontsluit voor uiteenlopende typen (internationale) organisaties als drinkwaterbedrijven, waterschappen, overheden. Ook is hij directeur van het bedrijf Allied Waters BV en medeauteur van het boek Solar Power to the people ( http://profadvanwijk.com/solar-power-to-the-people/)

De bijeenkomst vindt plaats bij het bedrijf Telindus aan de Krommewetering 7 op De Wetering – Haarrijn.

Programma

Start:                    Inloop vanaf 15.30 uur, start vanaf 16.00 uur

Spreker                16.45 uur tot 17.15

Netwerkborrel: Met wat hapjes tot 18.30 uur

Locatie:                 Telindus, Krommewetering 7, 3543 AP Utrecht

We kijken er naar uit om je 1 februari aan de Krommewetering 7 te mogen ontvangen. Zien we je daar?

EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven jaarverslag 2017

Het jaarverslag van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven van 2017 is beschikbaar. Het document kreeg de titel ‘Professionaliseren, uitbreiden, inspireren en verder werken naar resultaat’. Dit geeft de inspanningen en resultaten, als ook de ambitie van ECUB weer. We werken stap voor stap, consequent en consistent verder aan verduurzaming van de aangesloten bedrijventerreinen. Vol trots kijken we terug op wat we al bereikt hebben. We hopen dan ook dat het jaarverslag, nog meer dan voorheen, een bron van informatie en inspiratie is.

U kunt het Jaarverslag EnergieCoöperatie Utrechtse Bedrijven 2017 hier downloaden

André Kuipers zet duurzame ondernemers in Utrecht in het zonnetje tijdens Zon-10-daagse

Utrecht 18 mei 2017 – André Kuipers gaf gisteren tijdens de Zon-10-daagse de inspiratiesessie ‘Samen naar een Duurzame toekomst’ voor ondernemers in Utrecht. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), in samenwerking met de gemeente om ondernemers te bewegen om verduurzamingsmaatregelen te nemen. Locatie van de bijeenkomst was het retailombouwbedrijf Stamhuis op het bedrijventerrein Lage Weide.

Inspiratiessessie ‘Samen naar een duurzame toekomst met André Kuipers’

Op woensdagmiddag 17 mei organiseert het EnergieCollectief ECLW in samenwerking met de gemeente Utrecht tijdens de Zon-10-daagse een inspiratiesessie over duurzaamheid. Gastspreker is niemand minder dan André Kuipers. Deze bijeenkomst is bedoeld voor deelnemers van het EnergieCollectief ECLW en andere ondernemers in de stad Utrecht die stappen hebben gezet op het gebied van Zonne-energie of van plan zijn om hiermee aan de slag te gaan. Naast ondernemers worden er ook twee basisschoolklassen uit Utrecht uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats bij het bedrijf Stamhuis op het bedrijventerrein Lage Weide.