SDE + subsidie


Heeft u plannen voor duurzame energieopwekking via bijvoorbeeld zonnepanelen? Laat het ons weten? Mogelijk komt u in aanmerking voor de SDE+ subsidie. Wacht niet te lang met het aanvragen van SDE+, want het correct aanvragen vraagt de nodige voorbereidingstijd. Hulp nodig? Onze SDE-expert berekent graag precies uit voor welk bedrag u het beste SDE-subsidie kunt aanvragen en zorgt ervoor dat de aanvraag correct gebeurd. Naar verwachting zal de SDE+ subsidie 2018 starten eind maart / begin april 2018.

Werking SDE
De Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is een landelijke subsidieregeling voor bedrijven en instellingen die duurzame energie willen produceren. De SDE+ subsidie wordt jaarlijks twee keer opengesteld. Iedere periode kent zijn eigen regeling, subsidiebedragen en budget. De SDE+ subsidie stimuleert de productie van elektriciteit, warmte en groen gas. Dit gebeurt middels een exploitatiesubsidie

Met een SDE-beschikking verzekerd van 12-15 jaar subsidie op de geproduceerde energie. Hoe hoog deze subsidie is, is afhankelijk van het basisbedrag. Het basisbedrag is het subsidiebedrag waarvoor u een aanvraag indient. Dit bedrag is maximaal 15 cent/kWh. Daarnaast is er een correctiebedrag. Het correctiebedrag is de prijs waarvan verwacht wordt dat u die uit de markt kan ontvangen. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op uw basisbedrag.