Blog


André Kuipers zet duurzame ondernemers in Utrecht in het zonnetje tijdens Zon-10-daagse

Utrecht 18 mei 2017 – André Kuipers gaf gisteren tijdens de Zon-10-daagse de inspiratiesessie ‘Samen naar een Duurzame toekomst’ voor ondernemers in Utrecht. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), in samenwerking met de gemeente om ondernemers te bewegen om verduurzamingsmaatregelen te nemen. Locatie van de bijeenkomst was het retailombouwbedrijf Stamhuis op het bedrijventerrein Lage Weide.

André Kuipers nam de 100 genodigden mee op een spectaculaire virtuele reis door de ruimte waarbij thema’s als klimaatverandering, ontbossing,en luchtvervuiling aan bod kwamen. Ook groep 8 van basisschool De Beiaard en groep 7 van de Gertrudeschool mochten ook aanwezig zijn. Beide klassen hebben deelgenomen aan een educatief programma waaraan verschillende andere Utrechtse scholen ook deelnamen. De twee klassen werden geselecteerd op basis van het behaalde aantal punten dat zij konden verdienen met het spelen van een online verduurzamingsspel, (De Game van het Solly Systeem). Voorafgaand aan de lezing van André Kuipers hadden de leerlingen een privéontmoeting met hem.

Naamsverandering
Het Energiecollectief werd in 2015 opgericht op het bedrijventerrein Lage Weide en heette eerst Energie Collectief Lage Weide. Begin dit jaar sloot het bedrijventerrein de Wetering-Haarrijn zich bij het collectief aan en ook vanuit andere industrieterreinen kwam interesse voor de integrale formule om ondernemers te ondersteunen in verduurzaming. Dit gebeurt door inzicht te geven in de energiehuishouding, begeleiding te bieden bij het doorvoeren van energiebesparende maatregelen en door financieringsconstructies aan te bieden in samenwerking met het Energiefonds Utrecht. Het energiecollectief komt tegemoet in de vraag naar ondersteuning in verduurzaming van bedrijven. Henk Stamhuis, voorzitter van het ECUB kondigde tijdens de bijeenkomst de nieuwe naam van het collectief aan en presenteerde een nieuw logo.

Deelnemers ECUB voorbeeld voor andere ondernemers
Op een vraag van een van de leerlingen wat er volgens hem moest gebeuren om milieuproblemen aan te pakken bantwoordde André: “Ik heb vanuit de ruimte met mijn eigen ogen kunnen zien hoe prachtig onze planeet is, maar ook hoe kwetsbaar ze is. Elke dag komen er 200.000 mensen bij die allemaal voedsel en zoet water nodig hebben. Door ontbossing, vinden er steeds meer overstromingen plaats en is ook meer verwoestijning. Ook de opwarming van de aarde en luchtvervuiling zorgen ervoor dat onze planeet steeds verder uit evenwicht raakt. We moeten beseffen dat dingen niet oneindig zijn en dat de aarde hersteltijd nodig heeft. Daarom is het belangrijk dat er nieuwe bossen aangeplant worden en dat we geen energie verspillen. De zon geeft bijvoorbeeld enorm veel energie die we op slimme manieren kunnen opslaan en gebruiken. Verschillende mensen in deze zaal zijn hier al mee bezig. Zij zijn een voorbeeld voor anderen. Het is straks aan jullie om nog meer manieren te bedenken die de aarde weer groener maken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de volgende generatie ook kan genieten van al het moois dat onze planeet te bieden heeft.”

Netwerkborrel
Na afloop van de inspiratiesessie gingen de leerlingen weer naar school met een bus en was er een netwerkborrel met een walking dinner. Tijdens de netwerkborrel gaven vele bezoekers aan onder de indruk te zijn van de boodschap van André Kuipers en serieus te gaan nadenken over het nemen van stappen naar verduurzaming binnen hun bedrijf