Blog


Terugblik op algemene ledenvergadering ECUB

Er werden belangrijke stappen gezet donderdag 1 februari tijdens de algemene ledenvergadering van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven werkzaam op Lage Weide en De Wetering – Haarijn. De verduurzamingscoöperatie zonder winstoogmerk die werd opgericht door en voor ondernemers, maakte in de afgelopen maanden een fikse professionaliseringsslag en is nu klaar voor opschaling. De ALV stemde hiermee in. De bijeenkomst vond plaats bij ECUB-lid Telindus aan de Krommewetering 7.

De afgelopen maanden werd o.a. een inkoop- en samenwerkingsbeleid (Zaken met ECUB doen)opgesteld, werden de statuten aangepast en werd er een Managersreglement ECUB geschreven. Ook werkte ECUB in samenwerking met de gemeente Utrecht aan een digitaal energieloket en aan een eigen energiekeurmerk.

De ECUB-leden kregen verder een kijkje in de financiële keuken van de organisatie en werden meegenomen in de plannen voor uitbreiding. De leden gaven aan akkoord te zijn hierover maar benadrukten dat het huidige kwaliteitsniveau wel waarborgt moet blijven. Henk Stamhuis, voorzitter van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven verzekerde de aanwezigen: Het behouden van de kwaliteit van onze dienstverlening en het behalen van resultaten blijft altijd voorop staan.’

Energiemotor van Utrecht
ECUB’s manager, Bert Strijker vertelde over het project ‘Energiemotor van Utrecht’. Kort gezegd komt het erop neer dat ECUB een platform wil zijn voor de in-en verkoop van duurzaam opgewekte lokale stroom. Bedrijven met zonnepanelen die stroom overhouden kunnen straks deze stroom via dit platform reststroom doorverkopen aan andere ondernemers, of aan hun eigen personeel.

Waterstof
Vanuit ECUB is men ook actief aan het lobbyen voor een waterstoftankstation, zowel aan de vraagkant als aan de aanbodkant. Er werden diverse gesprekken gevoerd met overheidsinstellingen voor het naar Utrecht halen van subsidie voor de bouw van een waterstoftankstation. Daarnaast haalde ECUB al tientallen intentieverklaringen bij bedrijven op voor de aanschaf van voertuigen op waterstof (vrachtwagens, personenauto’s en bestelwagens) wanneer er een waterstoftankstation gerealiseerd wordt. Zo hoopt ECUB het kip-ei-verhaal te doorbreken. Gastspreker Jos Boere, secretaris van de topsector Water en MT-lid en plaatsvervangend directeur van het gerenommeerde KWR Watercycle Research Institute vertelde de aanwezigen over het project ‘Power to X’.  Naast het KWR-gebouw in Nieuwegein wordt in 2017/2018 een 8.7 Megawattpiek zonne-energiecentrale gebouwd. Deze zonnepanelen leveren duurzame elektriciteit, en vangen ook regenwater op. Het idee is om deze elektriciteit niet alleen aan het net over te dragen, maar om te zetten in andere energiedragers, zoals warmte en waterstof. Op die manier kunnen vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd, wat bijdraagt aan een stabiel elektriciteitsnet. Vanuit dit project kijkt men zeer geïnteresseerd naar de ontwikkelingen in Utrecht. De komende tijd zullen eventuele samenwerkingsmogelijkheden tussen ECUB en de initiatiefnemers van dit project dan ook verder verkend worden.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de voordelen van lidmaatschap van ECUB, of denkt u erover na om ook waterstofauto’s aan te schaffen? Laat het weten. U kunt dit doen door een mailtje te sturen naar b.strijker@ecub.nl, of door te bellen naar 06 – 20735360.  Zie ook www.ecub.nl voor meer informatie over het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven.