Blog


EnergiePartners nieuwe partner van ECUB voor scans en begeleiding

ECUB is de afgelopen maanden achter de schermen druk bezig geweest met de professionalisering van de eigen organisatie. Dit was nodig omdat de roep om opschaling steeds groter werd en wij de kwaliteit van onze dienstverlening wilden waarborgen, maar liever nog: opschroeven. Dit omdat de eisen vanuit wetgeving steeds strenger gaan worden en goede monitoring daarmee ook steeds belangrijk wordt. Zo zal vanaf 1 juli 2019 de omgekeerde bewijslast ingaan. Bedrijven worden dan verplicht om actief hun verduurzamingsstappen te rapporteren.

Wij willen bedrijven helpen om hieraan te voldoen. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de wetgeving hebben wij een uitvraag gedaan voor scans en begeleiding. Wij kwamen uit op het bedrijf EnergiePartners dat een online energiebesparingstool via ECUB aanbiedt op basis van energiedata uit een slimme meter.

We willen elk ECUB-lid in het systeem van EnergiePartners zetten als een vervolg op eerdere scans en begeleiding. We gaan de komende tijd alle leden bezoeken om inventariseren waar zij nu staan en om een start maken met dit vervolgtraject, ook het kader van het ECUB Energiekeurmerk. Mocht u vragen hebben, of er behoefte aan hebben om snel in dit systeem opgenomen te worden bel of mail ons dan ( info@ecub.nl /06 – 20735360).

De Energieplanner

  • Is eenvoudig in gebruik
  • Toont concrete bespaaradviezen in de vorm van een op maat gemaakt actieplan
  • Geeft inzicht en controle in het energieverbruik
  • Maakt de daadwerkelijke besparing inzichtelijk
  • Bevat een database met erkend maatregelen

Het doel van de Energieplanner is het verwezenlijken van budget neutraal verduurzamen. De Energieplanner gaat ervanuit dat grote investeringen worden bekostigd met de besparingen van eenvoudiger besparingsacties. Deze eenvoudige acties worden eerder uitgelicht en zullen zorgen dat de spaarpot gaat lopen.