Blog


Informatieplicht Energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven in werking. Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 ieder bedrijf dat energiebesparingsplichtig is, een rapport bij het bevoegd gezag inleveren over de genomen energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Daarbij moet waarschijnlijk ook een planning voor de maatregelen die nog niet uitgevoerd zijn. Een bedrijf of instelling is energiebesparingsplichtig wanneer het meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 kubieke meter aardgas (of equivalent) verbruikt.

Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar een nieuw rapport wordt opgestuurd. Dit is geregeld in het toekomstige artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteitenbesluit. Specifiek voor EED-plichtige ondernemingen geldt dat op zijn laatst op 5 december 2019 een rapport bij het bevoegd gezag is ingeleverd.

Waarom
Het Rijk hoopt met deze regeling bedrijven aan te moedigen om met verduurzaming aan de slag te gaan. De ervaring leert namelijk dat het niet beschikken over de juiste informatie over de eigen energieprestatie een belangrijke hindernis vormt.

Wat u verder nog moet weten

  • 15 januari 2019: inwerkingtrede van de geactualiseerde, vastgestelde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML)
  • Begin 2019: eLoket wordt opengesteld voor de rapportage van de energiebesparende maatregelen
  • 1 juli 2019: uiterste datum waarop u via eLoket uw rapportage kunt indienen bij het bevoegd gezag om te voldoen aan de informatieplicht
  • Bekijk hier een webinar om alles te weten te komen over de informatieplicht energiebesparing

Voorbereiding leden door ECUB
ECUB gaat al haar leden voorbereiden op deze naderde wetswijziging. De komende tijd bezoeken wij alle onze leden om hen in het systeem van EnergiePartners te krijgen. Het online monitoringssysteem van EnergiePartners, de Energieplanner, is zo ingericht dat bedrijven eens ze in de Energieplanner hun hun resultaten bijhouden, gemakkelijk een rapportage voor het bevoegd gezag in pdf kunnen uitprinten.