Blog


eLoket RVO geopend

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. De rapportages kunnen sinds 28 februari 2019 in het eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend.

Alle bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3aardgas(equivalent) verbruiken, hebben de plicht hun energie-besparende maatregelen te rapporteren.

eHerkenning nodig
Om in te loggen op het eLoket heeft u een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Als u dit nog niet heeft, kunt u dit aanvragen bij verschillende leveranciers. Doe dit wel op tijd, want het duurt circa 5 werkdagen en er zijn kosten aan verbonden, variërend van 5-20 euro per jaar.

Intermediair inschakelen
U kunt ook een intermediair machtigen om voor uw bedrijf te rapporteren in het eLoket. In dat geval hoeft u zelf geen eHerkenning aan te vragen. U blijft echter wel zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de rapportage. Het bewijs van machtiging aan de intermediair hoeft u niet op te sturen.