Blog


ALV ECUB goed bezocht

Donderdag 6 juni hield ECUB haar ALV bij Strukton aan de Westkanaaldijk 2. Allereerst werden de aanwezigen getrakteerd op een indrukwekkende bedrijfspresentatie van Kees van Oosteren, regionaal directeur bij Strukton Worksphere. Dit is een van de 6 werkmaatschappijen van Strukton. Hier werken ruim 1.800 mensen van het bedrijf, waar in totaal maar liefst 6.000 mensen werken.

Na de presentatie van Kees van Oosteren opende voorzitter Henk Stamhuis de ALV en liep de agendapunten langs: Naast het jaarverslag van de activiteiten die ECUB in 2018 ondernam werden de begroting en de financiële jaarrekening besproken. Verder stonden op de agenda: de professionalisering van ECUB en de contributieverhoging die deze met zich meebrengt, het aangepaste huishoudelijk reglement, waterstof, aardgasvrije bedrijventerreinen en de Informatieplicht Energiebesparing.

Na afloop van de ALV werden diverse lezingen gegeven. Fred Jonker van de gemeente Utrecht en Jac van Trijp van RVO spraken over de transitie naar gebouwen zonder aardgas . Professor Wilfried van Sark van de universiteit van Utrecht vertelde over zijn onderzoek naar de verschillende rendementen van zonnepanelen en de netbelasting.

Na deze lezingen stelden enkele partners van ECUB zich voor aan het publiek. Voor energiescans en begeleiding werkt ECUB samen met EnergiePartners. NieuweStroom verkoopt groene stroom. PM Energie en de partners voor zonnepanelen zijn: ProfiNRG, DenG Solar en Geotherm. De avond werd afgesloten met een netwerkborrel. Klik hier voor het hele  ALV-verslag.