Blog


Deadline Informatieplicht Energiebesparing verstreken

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan) verbruiken. Dit houdt in dat u een rapportage moet indienen bij het eLoket van RVO over de genomen energiebesparende maatregelen. Nog niet gedaan? Neem dan z.s.m. contact met ons op (r.schutte@ecub.nl). We helpen u graag om alsnog aan de informatieplicht te voldoen.

Maatregelen nemen alleen is niet genoeg
Veel ondernemers hebben al één of meerdere energiebesparende maatregelen genomen. Denk aan het toepassen van ledverlichting of isolatie. Goed bezig! Maar let op: als u aan de Informatieplicht Energiebesparing moet voldoen is dit niet genoeg. (Check hier of u aan de Informatieplicht moet voldoen.) U moet de maatregelen ook officieel rapporteren, zelfs als u die nog niet genomen hebt. Deze rapportage kunt u indienen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Veilig inloggen en rapporteren met eHerkenning
Om de maatregelen van uw bedrijf te kunnen rapporteren, heeft u eHerkenning nodig; een veilig inlogsysteem voor ondernemers. Beschikt uw onderneming hier nog niet over? Vraag dit dan snel aan via https://www.eherkenning.nl. De afhandeling van de aanvraag duurt ongeveer vijf werkdagen. Goed om te weten: machtigt u een intermediair om voor uw bedrijf te rapporteren, dan heeft u zelf geen eHerkenning nodig.

Nog niet gerapporteerd?
Heeft u op 1 juli uw maatregelen nog niet officieel gerapporteerd? Doe dat nu dan alsnog. Wij helpen u graag. Als u niet voldoet aan de Informatieplicht Energiebesparing kunt u bezoek krijgen van de gemeente of Omgevingsdienst. Overigens bent u om de vier jaar verplicht om de door u genomen energiebesparende maatregelen officieel te rapporteren. Zet dus vast een herinnering in uw agenda. Dan weet u zeker dat u in 2023 op tijd aan de plicht voldoet. 

WATT nu?
Voor een antwoord op veel gestelde vragen, het Stappenplan Informatieplicht, de aangesloten partnerorganisaties en heel veel informatie: https://WATTjemoetweten.nl.