Blog


Save the date: 10 oktober

Op 10 oktober vieren we graag samen met u de Dag van de Duurzaamheid. Het centrale thema is de energietransitie in de regio Utrecht. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn ‘aardgasvrije bedrijventerreinen’, het klimaatakkoord, duurzame mobiliteit en duurzaam grondstoffengebruik. Het exacte programma volgt na de zomervakantie. Maar houd uw agenda vrij tussen 16.00 en 19.30 uur.