Blog


Succesvolle inspiratiebijeenkomst Energie van de Toekomst

We kijken terug op een zeer geslaagde inspiratiebijeenkomst #EnergievandeToekomst op de Dag van de Duurzaamheid. De bijna honderd aanwezige ondernemers, mensen van overheden, ondernemersverenigingen en kennisinstellingen werden welkom geheten door dagvoorzitter Bert Strijker en ECUB-voorzitter Henk Stamhuis. De bijeenkomst vond plaats bij zijn duurzame bedrijf Stamhuis in Utrecht.

Klimaatakkoord

Erik Klooster, directeur Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie en subtafelleider Industrie van het Klimaatakkoord, stelde dat bedrijven een sleutelpositie hebben voor emissiereductie. Na de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord zijn er een aantal maatregelen voor de industrie vastgesteld: bedrijven betalen groter deel van ODE, een limiet op CCS en een CO2-heffing.

Aardgasvrij

Selina Roskam, kennismakelaar Duurzame utiliteitsbouw bij RVO, legde onder andere de energielabelplicht, de energiebesparingsplicht en de erkende maatregelen voor bedrijven uit. In de Transitievisie Warmte schrijft iedere gemeente welke wijken wanneer aardgasvrij worden. Er zijn factsheets met verschillende technieken voor aardgasvrije bedrijven.

Waterstof

Jörg Gigler, directeur TKI New Gas van de Topsector Energie, noemde vele toepassingen van waterstof. Op het gebied van duurzame mobiliteit zijn er mogelijkheden voor onder meer bussen, busjes, vrachtwagens, personenauto’s maar ook schepen. Waterstof kan duurzaam geproduceerd worden met behulp van biomassa, zonne- of windenergie. De kosten zijn nog hoog, maar worden in de toekomst lager.

Circulaire economie

Thomas Rau, visionair en architect heeft meerdere prachtige circulaire gebouwen ontworpen. Hij deelde zijn visie met een aantal opmerkelijke uitspraken. Afval is materiaal dat in de anonimiteit is gekomen. Laten we grondstoffen en materialen daarom een identiteit geven, opschrijven in plaats van afschrijven. Alles kan immers waardevol zijn. Circulariteit gaat over verantwoordelijkheid voor grondstoffen.
Met het klimaat valt niet te onderhandelen. We zouden niet moeten nadenken, maar vóórdenken.

Alles duurzaam

Netwerkborrel net duurzame hapjesNiet alleen de presentaties waren duurzaam. Op het dak van gastheer Stamhuis liggen duizenden zonnepanelen. We zagen een indrukwekkend filmpje daarvan. Er was bovendien een duurzame waterstofauto in de zaal te bewonderen. Ook de catering was duurzaam: plantaardig en deels biologisch.