Blog


Utrechtse ondernemers, laat je horen bij Werksessie Transitievisie warmte

De gemeente Utrecht moet uiterlijk 2021 een Transitievisie Warmte hebben opgesteld. Deze visie geeft aan in welke volgorde wijken van het aardgas af gaan en wat de beoogde alternatieve energie-infrastructuur is voor gebieden die in 2030 aardgasvrij moeten zijn. Een bedrijventerrein kan ook gezien worden als een wijk. Bedrijventerreinen hebben echter hun eigen uitdagingen in de transitie naar aardgasvrij. Veel bedrijven en/of bedrijfsprocessen zijn immers afhankelijk van aardgas.

Uw mening telt mee

Om een goede afweging te maken voor de Transitievisie wil de gemeente graag input van diverse partijen. Zij nodigt daarom bedrijven en ondernemersverenigingen uit de gemeente Utrecht uit om mee te denken. Op vrijdag 29 november organiseert de gemeente daarom een werksessie over dit onderwerp van 9.30 tot 12.00 in het Stadskantoor. Utrechtse ondernemers en ondernemersverenigingen kunnen zich aanmelden voor deze sessie via deze link.

Werksessie

Tijdens de werksessie start de gemeente met het schetsen van de effecten die verschillende keuzes hebben op de volgorde van wijken. Met elkaar gaan we in gesprek over keuzes en gevolgen, zodat de gemeente uiteindelijk beter afwegingen kan maken. Dit doen we onder andere met behulp van data die de gemeente in beeld heeft gebracht. Hiermee kunt u deze ochtend zelf aan de slag. Met de uitkomsten van de gesprekken verbetert de gemeente haar aanpak.

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 29 november
Tijd: 9:30-12:00 uur, inloop vanaf 9:00 uur, aansluitend lunch
Locatie: Stadskantoor, Stadsplateau 1, 6e verdieping, ruimte V30

Programma

9:00-9:30 Aftrap en presentatie over Transitievisie Warmte
9:30-11:30 Gesprekken in kleinere groepen met diverse partijen
11:30-12:00 Afsluiting
12:00-13:00 Lunch