Blog


Goedopweg

Wilt u als ondernemer werken aan duurzame mobiliteit  Bijvoorbeeld minder parkeerproblemen en lagere reiskosten voor het woon-werkverkeer van uw werknemers? Doe dan de Goedopweg mobiliteitsscan.

Goedopweg wil bijdragen aan een bereikbare en leefbare regio Utrecht. Ze doen dat onder andere door samen te werken met werkgevers uit de regio. Uit die samenwerking komt naar voren dat professionals het verduurzamen van mobiliteit lastig vinden. Verduurzaming op andere gebieden krijgt bijvoorbeeld voorrang, ondanks de relatief grote impact van het mobiliteitsbeleid.

Om dit verschil te helpen overbruggen, biedt Goedopweg een mobiliteitsscan aan. De scan:

  1. geeft inzicht in uw huidige situatie
  2. laat het effect zien van specifieke mobiliteitsmaatregelen
  3. faciliteert interne besluitvorming
  4. maakt mogelijke samenwerkingen duidelijk.

De scan is kosteloos voor regionale werkgevers in de provincie Utrecht, maar daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo dient u te beschikken over bepaalde data en is een voor- en nameting nodig.

Bent u geïnteresseerd in wat de scan voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op werkgevers@goedopweg.nl en/of bekijk de demo.

Wilt u op de hoogte blijven van interessante werkgeversacties en -projecten van Goedopweg? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief op goedopweg.nl/werkgevers.

Goedopweg Route naar partnerschap