Blog


SDE+ subsidie voor zonnepanelen

Plannen voor zonnepanelen op uw bedrijfspand en bent u grootverbruiker? Op 17 maart gaat de nieuwe SDE+ regeling open! Bereid u nu voor en laat ECUB u ondersteunen.


De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) is een rijkssubsidie voor de stimulering van duurzame energieopwekking. Deze openstellingsronde van 17 maart t/m 2 april is qua opzet, techniek en categorieën identiek aan de SDE+-najaarsronde 2019. Projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals geothermie, water, wind, biomassa en zon, kunnen subsidie aanvragen. Voor zonnepanelen geldt dat ze een piekvermogen van minstens 15 kiloWattpiek (kWp) moeten hebben en een grootverbruikersaansluiting.

De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. In totaal is er € 2 miljard beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website van RVO.

ECUB ontzorgt bij aanvragen

Ondernemers die zich oriënteren op de plaatsing van zonnepanelen adviseren wij om nu contact met ons op te nemen. Dit kan door te mailen naar info@ecub.nl of te bellen naar onze manager Bert Strijker (06-20735360). Wij ontzorgen u graag in het hele traject en zorgen ervoor dat uw aanvraag correct en tijdig gebeurt. Daarnaast kan ECUB u ook begeleiden bij het aanvragen van offertes tot en met de uiteindelijke realisatie.