Blog


Burgerinitiatieven in het zonnetje

Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven richt zich zoals onze naam al zegt op bedrijven. We hebben echter ook goed contact met diverse organisaties van burgerinitiatieven. Dit omdat lokale bedrijven soms ook kunnen participeren in deze coöperaties, en om de belangen van de bedrijven in ons werkgebied goed te kunnen vertegenwoordigen. Hieronder noemen we een aantal duurzame burgerinitiatieven in ons werkgebied. Net als ECUB hebben deze initiatieven geen winstoogmerk.

Stichting Duurzame Vecht

Duurzame Vecht voorlichting in wijkDuurzame Vecht versterkt de duurzame ontwikkeling van gemeente Stichtse Vecht door initiatieven op het gebied van energietransitie en circulaire economie te helpen ontwikkelen. Vergelijkbaar met wat ECUB voor bedrijven doet, verstrekt de stichting informatie en voorlichting aan inwoners over duurzame acties en maatregelen. Heel concreet kan dat resulteren in het krijgen van een energieadvies van gecertificeerde energieadviseurs en de ondersteuning bij de realisatie van verduurzamingsmaatregelen. Daarbij organiseert de stichting bijvoorbeeld de Dag van de Duurzaamheid in Stichtse Vecht en laat het nut en noodzaak van energietransitie en circulaire economie horen in de 12 kernen met een gerichte wijkaanpak. Ook op politiek niveau doet de stichting haar invloed in de gemeente gelden. Dit jaar is er gestart met een jongerenaanpak met lespakketten voor de grote middelbare scholen in de gemeente en een attractief programma van workshops en fieldtrips voor jongeren uit Stichtse Vecht.
Meer informatie: https://duurzamevecht.nl/
Duurzame Vecht logo

Energiecoöperatie 2030.nu

Energiecoöperatie 2030.nu realiseert duurzame energieprojecten om gemeente Stichtse Vecht in het jaar 2030 energieneutraal te maken. Het gaat hierbij zowel om projecten die zorgen voor verdere energiebesparing als projecten waarbij duurzame energie wordt opgewekt. Het idee is dat inwoners samen eigenaar worden van de energie die wordt opgewekt op grote (bedrijfs)daken en via zonnevelden. Het eerst gerealiseerde project is het Postcoderoosproject Polder Nijenrode waarbij 21 inwoners eigenaar zijn geworden van 243 zonnepanelen op het dak van de boerderij van Van Woudenbergh. Daarnaast kan men via Energiecoöperatie 2030.nu 100% duurzame en lokale energie afnemen.
Meer informatie: https://2030.nu/
Energiecooperatie 2030 logo

Energie-U

Energie-U is een Energiecoöperatie in Utrecht die duurzame energie thuis, in de buurt en in de stad Utrecht aanjaagt, organiseert en bewaakt. Ze richten zich op buurten, sportclubs en wijken. Energie-U helpt met advies, inkoop en plaatsing. Van zonnepanelen op huizen en bedrijven tot zonneweides in een geluidswal of een sportterrein. Ze hebben diverse projecten zoals Buurtstroom (postcoderoos-projecten), het Edwin Energie-U Duurzaam Wonen Inspiratie Netwerk en de Utrechtse Energiematch. Op de Wetering – Haarrijn, werkt Energie-U aan de realisatie van een zonnepark van ongeveer 2000 panelen op het terrein naast de waterzuivering.
Meer informatie: https://www.energie-u.nl/
Energie U logo Buurtstroom logo