Blog


Webinar waterstof 30 april

Op donderdagmiddag 30 april organiseert het regionale platform ‘Groene Hart werkt’ een webinar over waterstof in de duurzame mobiliteit. Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven levert een bijdrage vanuit het programma H2U (waterstofprogramma regio Utrecht).

Waterstof, zeker als dit gemaakt is van fossielvrije energie, is net als groene stroom een schoon alternatief voor aardgas en een ‘range extender’ voor elektrische voertuigen. Maar hoe werkt waterstof en wat zijn de voor- en nadelen? Hoe zit het met de kosten? En hoe doorbreken we de kip-ei-situatie van het ontbreken van auto’s en tankstations? Wat speelt er in andere gemeenten en wat zijn de kansen voor Woerden?

Logo Groene Hart werktDeze vragen staan centraal in het webinar op donderdag 30 april om 14:00 uur waar het platform Groene Hart werkt ondernemers in de regio Groene Hart/Woerden oproept om mee te denken en misschien wel mee te doen met een initiatief om te komen tot een waterstoftankstation met een waterstofproductie-unit in Woerden. Dit webinar vervangt de oorspronkelijk geplande bijeenkomst in Woerden van 26 maart jl die vanwege de coronacrisis niet kon doorgaan.

Programma

Het programma start om 14:00 uur en ziet er als volgt uit:

  • Business case van lokale waterstofproductie door Lennart van der Burg – TNO
  • Waterstofprogramma regio Utrecht: H2U, door Bert Strijker – ECUB
  • H2Drive waterstoftankstation en vraagbundeling in Arnhem door Heidi van Woudenberg – KplusV
  • Systeem voor het ontzorgen van ondernemers met waterstofvraagstukken: de kracht van doen! door Wim Peels – Twinning Energy
  • Fiscale mogelijkheden voor bedrijven in relatie tot waterstof: H2Pioniers door Cor bij de Weg – EJP Accountants en Adviseurs

De presentatie van het webinar wordt verzorgd door Yolanda Ledoux, programmamanager Platform Groene Hart Werkt in samenwerking met Henk van Os en Ad Benschop, D!vers Woerden.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in het onderwerp, hebt u een vraag of wilt u graag meedenken? Meld u aan via deze link of via https://groenehartwerkt.nl/nieuws-events/300-webinar-waterstof. Werkt de link niet goed? Stuur dan uw naam en de naam van de organisatie waarvoor u werkt naar ingrid@pinkbusiness.nl. In de onderwerpregel vermeldt u ‘Aanmelding webinar waterstof’.
Na uw aanmelding ontvangt u de link naar de livestream van dit webinar. Tijdens het webinar kunt u via de chatfunctie uw vragen of opmerkingen laten weten. Direct in de uitzending proberen wij zo veel mogelijk in te gaan op uw vragen.

Kent u iemand die ook geïnteresseerd is in dit onderwerp? Attendeer hem/haar dan op dit webinar.