Blog


Update Handboek aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen

Twee jaar geleden heeft het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven het ‘Handboek aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen’ geschreven in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). We werken nu aan een update van het handboek.

Het handboek beschrijft onder andere het proces en de randvoorwaarden om te komen tot een organisatie als ECUB en tot een collectieve verduurzaming van bedrijventerreinen. Inmiddels is het handboek toe aan een update. Bovendien zijn er nieuwe ontwikkelingen. In de nieuwe versie van het handboek worden in ieder geval de volgende onderdelen opgenomen:

  • Collectieve aanpak in de regioHandboek
  • Kansen rond waterstof voor mobiliteit
  • Op weg naar aardgasvrije bedrijventerreinen
  • Duurzame Energiesystemen
  • Toekomstbestendige bedrijventerreinen
  • Randvoorwaarden en lessons learned:
    • Beschrijving van de benodigde randvoorwaarden om een organisatie als ECUB succesvol te laten zijn
    • Lessons learned: succes- en faalfactoren

Naar verwachting zal het handboek medio dit jaar gereed zijn en in het najaar worden gepresenteerd.

Het oude handboek is nog te downloaden via www.ecub.nl/handboek-verduurzaming-bedrijventerreinen.