Blog


Duurzame meetup: Is warmte uitwisselbaar? 10 nov. 2020

Graag nodigen wij van de Stichting Duurzame Week en het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) u uit voor de duurzame meetup van 10 november 2020. Deze gaat over het uitwisselen van warmte tussen bedrijven en zal digitaal plaatsvinden van 17.00 uur tot 18:30. Inschrijven kan via de Duurzame week website: https://duurzameweek.nl/event/duurzame-meetup-collectieve-verduurzaming-met-ecub/ Na inschrijving ontvangt u per e-mail een deelnamelink.

Over Duurzame meetup

logo Duurzame WeekDeze Duurzame meetup is onderdeel van het programma ‘de Duurzame maanden’. Elke maand organiseert de Stichting Duurzame Week met een van hun partners de Duurzame meetup.  Met bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen denken ze na over duurzame oplossingen waar we vandaag stappen in kunnen zetten. Elke meetup gaan we in op uitdagingen die er liggen in een specifiek werkveld, passend in één van de programmapijlers Energietransitie, Circulaire Economie, Logistiek/Mobiliteit, Agrifood en Klimaatadaptatie.

Voor deze Duurzame meetup staat energietransitie centraal en hij wordt door Duurzame week en EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) georganiseerd. ECUB zet zich in om ondernemingen op bedrijventerreinen te ondersteunen bij energievraagstukken. Door hun hulp krijgen bedrijven inzicht in hun energiehuishouding, de wettelijke verplichtingen en waar er mogelijkheden liggen voor verduurzaming. Naast de voordelen voor het klimaat kan dit ook financiële voordelen opleveren. ECUB moedigt ondernemers aan om in hun regio te komen tot een collectieve aanpak voor energiebesparing.

Samen energiezuiniger

Een van de mogelijkheden die hiervoor benut kan worden is het delen van restwarmte. Tijdens de Duurzame meetup zal er gesproken worden over de mogelijkheden van het opwekken en uitwisselen van energie via onder andere aquathermie door gebruik te maken van thermische (rest)energie uit industriële processen. Sprekers van verschillende bedrijven zullen hun ervaringen hiermee delen.

De Duurzame week organiseert samen met ECUB een avond om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor bedrijven om samen te werken op het vlak van energie opwekken en uitwisselen, door bijvoorbeeld het hergebruik van restwarmte.
Een van de sprekers komt van Greenvis B.V. Zij doen onderzoek naar de energiepotentie van een gebied, een industriële partij die energie over heeft en de vraag voorlegt wat mogelijkheden zijn voor hem, lozen of toch opnieuw inzetten?
Gerard van der Kleij laat zijn duurzame wasserij in Utrecht zien. Hij heeft daar warmte over. Kunnen andere bedrijven dit gebruiken?
Daarnaast komt ‘Energie voor elkaar’ uit Ede ons uitleggen hoe zij een industrieel restwarmte-initiatief zijn gestart en hebben kunnen groeien.

Graag nodigen we u uit om 10 november aanstaande samen geïnspireerd te worden, nieuwe initiatieven te starten en nieuwe mogelijkheden te bedenken!

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

Zien we u dan?

U kunt zich aanmelden via de knop ‘Meld je aan’ bovenaan en onderaan op https://duurzameweek.nl/event/duurzame-meetup-collectieve-verduurzaming-met-ecub/