Blog


ECUB-keurmerk

Waar veel bedrijven in Nederland worstelen met de energieopgave, kunnen we er in Utrecht met recht trots op zijn dat wij wél in staat zijn onze CO2-footprint te verlagen. Dat willen we graag laten zien. Daarom ontwikkelde ECUB het ECUB-keurmerk!

Op weg naar goud

Afgestemd op het 6-stappenplan van de gemeente Utrecht ‘Utrechtse bedrijven op weg naar klimaatneutraal’ brengt dit keurmerk in beeld hoe een bedrijf presteert op energiegebied. Het keurmerk kent 4 niveaus, ECUB Basis, Brons, Zilver en Goud.

Hoe kom ik aan het ECUB-keurmerk?

In het document ‘Handboek ECUB-keurmerk’ staat precies omschreven welke stappen bedrijven dienen te nemen om in aanmerking te komen voor een van de 4 keurmerkniveaus. ECUB zal de komende tijd leden benaderen die mogelijk in aanmerking komen voor het keurmerk. Uiteraard kunt u ook zelf het dossier opstellen met het benodigde bewijsmateriaal. ECUB kan u helpen bij het vormen van het dossier. Laat het ons weten als u hierbij ondersteuning wenst (via info@ecub.nl).

Energieplanner

Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het ECUB-Basiskeurmerk is het hebben van een plan van aanpak voor de uitvoering van de Erkende Maatregelen uit de voor het bedrijf relevante Erkende Maatregelenlijst. In 2018 is ECUB een samenwerking aangegaan met Energiepartners voor energiescans, energieadvies en begeleiding bij de uitvoering van energiebesparende en of energie opwekkende maatregelen. ECUB biedt al haar leden een EnergiePlanner aan, een online tool waarmee ondernemers precies kunnen zien, welke maatregelen ze dienen te nemen om aan de wet te voldoen, wat deze maatregelen opleveren en wat de terugverdientijden zijn. Wilt u hier meer over weten of wilt u een EnergiePlanner aanvragen dan kan dat ook via: info@ecub.nl.