Blog


Online Algemene Ledenvergadering 19 november en 3 december

We nodigen onze leden uit voor de digitale Algemene Ledenvergadering van ECUB. Na het officiële gedeelte zijn er interessante presentaties.

Afgelopen voorjaar heeft het ECUB-bestuur besloten de ALV een paar maanden uit te stellen. Omdat het in verband met de coronamaatregelen nog niet mogelijk is om met veel mensen bij elkaar te komen, organiseren we nu alsnog een online ALV. De ALV zal plaatsvinden via MS-Teams op donderdag 19 november van 16:00 tot 17:30 en mogelijk ook op donderdag 3 december rond dezelfde tijd. Indien minimaal tweederde van de leden deelneemt op 19 november, is de tweede ALV niet nodig. We hopen jullie daarom allemaal te zien op 19 november!

Wat staat er op de agenda?

  • Het jaarverslag van de activiteiten in 2019
  • De financiële jaarstukken: verslag 2019 en begroting 2021
  • Stemming over wijziging van de statuten*
  • Bestuurswisseling: helaas gaat Peter Cullens stoppen als penningmeester van ECUB. Suggesties voor zijn opvolging zijn van harte welkom.
  • Een presentatie over de energietransitie en duurzame ontwikkeling van werklocaties door Kjell-Erik Bugge, lector Ontwikkeling Werklocaties aan de Hogeschool Saxion.
  • Een presentatie over waterstof in de mobiliteit door Jan Ebbing, Implementation Manager new Powertrain Centre at TNO Traffic & Transport van TNO

Mogelijk 2 ALV’s 

Tijdens de ALV in 2018 heeft de meerderheid van de aanwezige leden gestemd voor een statutenwijziging: met name de wijziging van de naam EnergieCollectief Lage Weide (ECLW) naar EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en in de formulering van het doel is toegevoegd “het verlagen van de CO2-footprint van de bedrijven op de bij ECUB aangesloten bedrijventerreinen”. Voor een statutenwijziging geldt echter:

  • Of tijdens de ALV moet tenminste tweederde van de leden aanwezig zijn
  • Of als dat niet lukt, moet er binnen vier weken een tweede ALV gehouden worden, waarbij het aantal aanwezigen niet uitmaakt, maar waarbij tenminste tweederde van de aanwezige leden vóór stemmen.

Tijdens die ALV in 2018 was niet tweederde van de leden aanwezig en er is destijds ook geen tweede ALV gehouden, waardoor de statutenwijziging nog niet formeel van kracht kon worden.

* Daarom plannen we nu alsnog twee ALV’s kort achter elkaar. Indien op 19 november tweederde van de leden aanwezig is, wordt er gestemd over de statutenwijziging en is de ALV van 3 december niet nodig. We hopen daarom dat van minimaal tweederde van onze leden een afgevaardigde wil deelnemen op 19 november. In dat geval zullen we de tweede ALV per mail annuleren.

Indien op 19 november echter minder dan tweederde van de leden aanwezig is, kan er die dag helaas niet gestemd worden over de statutenwijziging. In dat geval is de ALV van 3 december wel nodig en wordt er dus op 3 december gestemd over de statutenwijziging. Het maakt dan niet uit hoeveel leden erbij zijn.

Aanmelden

Alle ECUB-leden hebben een uitnodiging ontvangen via Eventbrite. Klik in de mail op de oranje knop ‘Evenement’. Dan op de Eventbrite-website op de knop ‘Registreer’. Bent u wel ECUB-lid maar heeft u de mail niet (meer)? Stuur dan even een mailtje met gegevens naar info@ecub.nl.  

Vergaderstukken

De ECUB-leden ontvangen uiterlijk 14 dagen voor de ALV de stukken per e-mail.