Blog


Online inspiratiebijeenkomst duurzame logistiek 3 december

Graag nodigen we u uit voor de online inspiratiebijeenkomst over slimme duurzame logistiek, aanstaande donderdagmiddag 3 december van 16:15 tot 17:30.

Frank Ardesch

Frank Ardesch

Laat u inspireren via twee presentaties en een discussie over onderstaande onderwerpen:

  • ‘Duurzame stedelijke bouwlogistiek’ door Ruben Vrijhoef. Ruben Vrijhoef is onderzoeker aan de TUDelft op het gebied van o.a. duurzame bouwlogistiek. Hij is tevens lector Building Future Cities bij Hogeschool Utrecht, o.a. op het gebied van verschoning van stedelijke distributie. Hij doet onderzoek om onder meer schonere en circulaire oplossingen in steden te ontwikkelen zoals circulaire, multimodale en zero emission hubs voor duurzame stedelijke distributie en binnenstedelijk bouwen.
  • ‘Cityport of Utrecht’ door Frank Ardesch. De Cityport of Utrecht’ wil men bouwen aan de Liesboschhaven, op de grens van Utrecht met Nieuwegein. Cityport of Utrecht heeft de ambitie de meest duurzame multimodale en circulaire stadshub van Nederland te worden. Zij gaan samen met partners voor een slimme & schone manier van (stads)logistiek voor energie, goederen, bouwmaterialen en afval.
Ruben Vrijhoef

Ruben Vrijhoef

Aanmelden

Ga naar https://duurzamelogistiek.eventbrite.nl en klik op ‘Registreer’.
Lukt dat niet, mail dan uw aanmelding naar info@ecub.nl.

Kort voor de bijeenkomst ontvangt u per mail een deelnamelink.