Blog


Persbericht: Handboek Aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen aangeboden aan Ed Nijpels

Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) schreef een vernieuwde versie van het handboek ‘Aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen’. Het handboek is kosteloos te downloaden voor iedereen die wil werken aan het collectief verduurzamen van bedrijventerreinen. ECUB-directeur Bert Strijker overhandigde het handboek aan Ed Nijpels, voorzitter Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, die er vol lof over sprak.

Steeds meer ondernemers willen werken aan verduurzaming. Ze doen dat om klimaatverandering tegen te gaan, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook vanwege wettelijke maatregelen en/of kostenbesparing. Voor het versnellen van de energietransitie op bedrijventerreinen kan een collectief een goede kapstok zijn om organiserend vermogen te realiseren. Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) is zo’n collectief, dat al enkele jaren succesvol werkt aan de verduurzaming van bedrijventerreinen in en rond Utrecht.

Inspiratie en handvatten

Het schrijven van de vernieuwde versie van het handboek ‘Aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen’ was een opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het handboek is bedoeld om te inspireren en praktische handvatten aan te reiken voor het opzetten en/of doorontwikkelen van een energiecollectief op een bedrijventerrein. ECUB geeft in het handboek onder andere informatie over de organisatie en de financiering, maar ook de mogelijke dienstverlening en tips voor communicatie en profilering komen uitgebreid aan bod. Bovendien staan er veel geleerde lessen in en een handige checklist met randvoorwaarden voor succes. Het handboek is te downloaden via https://www.ecub.nl/handboek-verduurzaming-bedrijventerreinen en binnenkort ook op de website van het Klimaatakkoord.

Ed Nijpels

Bert Strijker, directeur van ECUB, overhandigde het handboek aan Ed Nijpels, voorzitter van het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord. In verband met de coronamaatregelen gebeurde dit digitaal via Teams, tegelijkertijd met het EZK-evenement ‘Partners in Energie-uitdagingen’. De video hiervan is te zien via https://youtu.be/7M0E51zcQfg. Ed Nijpels sprak zijn waardering uit over het handboek: “Ik ben buitengewoon blij met dit soort initiatieven en ik hoop dat men elders in het land ook hiermee aan de slag gaat. Ik hoop dat dit boek een inspiratie mag zijn voor heel veel organisaties om het pad van ECUB te volgen.”

Collectieve en individuele verduurzaming

Een energiecollectief zoals ECUB kan werken aan zowel het ontzorgen van individuele ondernemers als aan collectieve verduurzaming van het bedrijventerrein.

Bij individuele ontzorging gaat het bijvoorbeeld om maatregelen zoals zonnepanelen, laadpalen en groene stroom. Bert Strijker geeft als tip: “Luister naar de vragen en wensen van de ondernemer, verbind vervolgens met relevante partijen en blijf in het hele proces betrokken, van ambitie tot realisatie.”

Bij collectieve verduurzaming van een bedrijventerrein kun je denken aan bijvoorbeeld een gebiedsgerichte participatieaanpak voor het CO2-neutraal maken van een bedrijventerrein, of de realisatie van een waterstoftankstation op het bedrijventerrein.

Ondernemers over barrières helpen

Ed Nijpels was lovend over de aanpak van ECUB: “Duurzaamheid is een belangrijk vraagstuk. Hoe gaan we de opwarming van de aarde tegen, hoe werken we aan de energietransitie. En hoe maak je dat praktisch toepasbaar op een bedrijventerrein. U heeft laten zien hoe dat moet. Een collectief zoals ECUB is in staat ondernemers over barrières heen te helpen. U helpt zowel de individuele bedrijven als het hele bedrijventerrein, en dat zijn precies de zaken waar het om gaat. Complimenten!”