Blog


Ondertekening waterstofconvenant provincie Utrecht op 23 april 2021

Op vrijdag 23 april 2021 van 10:00 tot 12:15 uur organiseren het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), de Provincie Utrecht en KWR Water een online bijeenkomst waarbij het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’ wordt ondertekend.

Waarom een waterstofconvenant?

In de provincie Utrecht gebeurt veel op het gebied van waterstof in de mobiliteit. Er zijn al twee waterstofvulpunten gerealiseerd en op diverse locaties zijn plannen voor een waterstoftankstation. Steeds meer ondernemers willen graag overstappen op groene waterstof. Voertuigen op waterstof hebben geen CO2-uitstoot, veroorzaken geen stank-of lawaaioverlast, hebben een grote actieradius en het tanken gaat snel.

Om van Utrecht de groene waterstofregio van Nederland te maken moeten we het kip-ei dilemma doorbreken door zowel te werken aan de benodigde infrastructuur als aan het gebruik van groene waterstof voor mobiliteit. Dit kunnen we alleen door regionaal samen te werken. Dat begint met het vastleggen van een gezamenlijke ambitie.

Waar tekenen we voor?

De partijen die het convenant tekenen, spreken de ambitie uit om het gebruik – en waar mogelijk de productie – van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht te stimuleren. De partijen dragen vanuit hun eigen rol in de periode 2021-2025 (direct of indirect) bij aan de realisatie van:

 • Waterstof Utrecht5-10 waterstoftankstations
 • 300 vrachtwagens en andere zware voertuigen op waterstof
 • 1500 lichtere voertuigen (zoals personenauto’s en bestelbussen) op waterstof
 • 1-2 vaartuigen op waterstof
 • 2-5 (touring)bussen op waterstof

Daarmee leveren we in de provincie Utrecht een bijdrage van 10% van de landelijke ambitie uit het Klimaatakkoord.

Wie tekenen er?

Partijen die het convenant tekenen zijn onder andere diverse bedrijven, overheden en kennisinstellingen, die ieder vanuit hun eigen rol bijdragen aan de doelstelling.

Ieder vanuit de eigen rol

Concreet stellen de ondertekenaars zich tot doel om gezamenlijk de voorwaarden te scheppen om bovengenoemde doelen te kunnen realiseren. Partijen die tekenen hoeven dus niet allemaal voertuigen aan te schaffen. De partijen tekenen voor het onderschrijven van de hoofdambitie + voor de eigen inzet: hoe zij vanuit hun organisatie denken een bijdrage te kunnen leveren. Die bijdrage kan bestaan uit het aanschaffen van bijvoorbeeld een voertuig of tankstation, maar kan ook bestaan uit stimuleren, faciliteren, communiceren of kennisdelen. Partijen kunnen hier niet op worden afgerekend. Op het intekenformulier kunt u uw eigen ambitie invullen.

Ook tekenen?

Wilt u het convenant mee ondertekenen? Download hier het convenant en een intekenformulier. Wij vragen u om uiterlijk 15 april het ingevulde formulier te sturen naar info@ecub.nl. Wilt u daarnaast ook uw logo (liefst in jpg of png) aan ons toesturen? Uw logo plaatsen we graag op de website waterstofutrecht.nl.

Programma 23 april

 • 10:00 Opening door dagvoorzitter Gert-Jan Jansen, Jos Boere (adjunct directeur KWR) en Arne Schaddelee (gedeputeerde provincie Utrecht)
 • 10:10 Toelichting nationaal en EU-beleid door Bart Biebuyck (directeur Fuel Cells and Hydrogen joint undertaking, EU), Ed Nijpels (voorzitter Klimaatakkoord) en Dirk Schaap (coördinator waterstof, ministerie IenW)
 • 10:30 Het belang van groene waterstof door prof. dr. Ad van Wijk (Future Energy Systems TU Delft)
 • 10:45 Nationaal waterstofprogramma door Jörg Gigler (directeur Topsector Energie, TKI New Gas)
 • 11:00 Toelichting provinciaal waterstofconvenant door Jos Boere (KWR), Arne Schaddelee (gedeputeerde provincie Utrecht), Bert Strijker (ECUB)
 • 11:15 Paneldiscussie met Ad van Wijk (TU Delft), Carl Holthausen (Hyzon), Robert Scholman (Jos Scholman), Arne Schaddelee (provincie Utrecht)
 • 11:30 Live ondertekening ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’
 • 11:50 Video ondertekeningen convenant
 • 11:55 Paneldiscussie met Han Feenstra (programmamanager waterstof EZK), Jan Ebbing (TNO), Jeroen Willem Klomps (wethouder Stichtse Vecht), Hendrik van den Heerik (Van den Heerik BV), Dirk Schaap (IenW)
 • 12:10 Afsluiting en vooruitblik

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via Eventbrite: https://regionaalwaterstofconvenant.eventbrite.nl
Lukt dat niet, stuur dan een mailtje met uw gegevens naar info@ecub.nl

Aanmelden