Blog


Ondertekening waterstofconvenant provincie Utrecht op 23 april 2021

Op vrijdag 23 april 2021 van 10:00 tot 12:15 uur organiseren het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), de Provincie Utrecht en KWR Water een online bijeenkomst waarbij het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’ wordt ondertekend.

Waarom een waterstofconvenant?

In de provincie Utrecht gebeurt veel op het gebied van waterstof in de mobiliteit. Er zijn al twee waterstofvulpunten gerealiseerd en op diverse locaties zijn plannen voor een waterstoftankstation. Steeds meer ondernemers willen graag overstappen op groene waterstof. Voertuigen op waterstof hebben geen CO2-uitstoot, veroorzaken geen stank-of lawaaioverlast, hebben een grote actieradius en het tanken gaat snel.

Om van Utrecht de groene waterstofregio van Nederland te maken moeten we het kip-ei dilemma doorbreken door zowel te werken aan de benodigde infrastructuur als aan het gebruik van groene waterstof voor mobiliteit. Dit kunnen we alleen door regionaal samen te werken. Dat begint met het vastleggen van een gezamenlijke ambitie.

Waar tekenen we voor?

De partijen die het convenant tekenen, spreken de ambitie uit om het gebruik – en waar mogelijk de productie – van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht te stimuleren. De partijen dragen vanuit hun eigen rol in de periode 2021-2025 (direct of indirect) bij aan de realisatie van:

 • 5-10 waterstoftankstations
 • 300 vrachtwagens en andere zware voertuigen op waterstof
 • 1500 lichtere voertuigen (zoals personenauto’s en bestelbussen) op waterstof
 • 1-2 vaartuigen op waterstof
 • 2-5 (touring)bussen op waterstof

Daarmee leveren we in de provincie Utrecht een bijdrage van 10% van de landelijke ambitie uit het Klimaatakkoord.

Wie tekenen er?

Partijen die het convenant tekenen zijn onder andere diverse bedrijven, overheden en kennisinstellingen, die ieder vanuit hun eigen rol bijdragen aan de doelstelling.

Ieder vanuit de eigen rol

Concreet stellen de ondertekenaars zich tot doel om gezamenlijk de voorwaarden te scheppen om bovengenoemde doelen te kunnen realiseren. Partijen die tekenen hoeven dus niet allemaal voertuigen aan te schaffen. De partijen tekenen voor het onderschrijven van de hoofdambitie + voor de eigen inzet: hoe zij vanuit hun organisatie denken een bijdrage te kunnen leveren. Die bijdrage kan bestaan uit het aanschaffen van bijvoorbeeld een voertuig of tankstation, maar kan ook bestaan uit stimuleren, faciliteren, communiceren of kennisdelen. Partijen kunnen hier niet op worden afgerekend. Op het intekenformulier kunt u uw eigen ambitie invullen.

Ook tekenen?

Wilt u het convenant mee ondertekenen? Download hier het convenant en een intekenformulier. Wij vragen u om uiterlijk 15 april het ingevulde formulier te sturen naar info@ecub.nl. Wilt u daarnaast ook uw logo (liefst in jpg of png) aan ons toesturen? Uw logo plaatsen we graag op de website waterstofutrecht.nl.

Programma 23 april

Dagvoorzitter Gert-Jan Jansen zal een aantal paneldiscussies leiden met prominente mensen uit de waterstof- en mobiliteitswereld, gedeputeerden, wethouders. Ook zijn er presentaties en uiteraard de plenaire ondertekening van het  ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’. Onder andere de volgende mensen zullen een bijdrage leveren aan het programma:

 • Bart Biebuyck, directeur Fuel Cells and Hydrogen joint undertaking
 • Prof. dr. Ad van Wijk, professor future energy systems
 • Jörg Gigler, Managing Director bij Topsector Energie / TKI New Gas
 • Jos Boere, directeur van Allied Waters en plaatsvervangend directeur bij het kennisinstituut KWR
 • Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie Utrecht en ambassadeur waterstofprogramma regio Utrecht
 • Jeroen Willem Klomps, wethouder gemeente Stichtse Vecht en ambassadeur waterstofprogramma regio Utrecht
 • Carl Holthausen, directeur van Hyzon en van Holthausen
 • Hendrik van den Heerik, commercieel manager van Van den Heerik BV

De komende tijd zullen we meer sprekers en het volledige programma bekend maken via onze website en social media, dus houd onze berichten in de gaten. 

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via Eventbrite: https://regionaalwaterstofconvenant.eventbrite.nl
Lukt dat niet, stuur dan een mailtje met uw gegevens naar info@ecub.nl

Aanmelden