Blog


Meer dan 85 ondertekenaars ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’

Meer dan 85 ondernemers, gemeenten, kennisinstellingen en vele andere partijen tekenden het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’. Op 23 april was de officiële ondertekening. Iedereen die bijdraagt aan het stimuleren van het gebruik van groene waterstof in de mobiliteit in de provincie Utrecht kan ook tekenen via www.waterstofutrecht.nl

Officieel tekenmoment

Op 23 april vond de officiële ondertekening van het convenant plaats bij KWR in Nieuwegein. Gedeputeerde Arne Schaddelee van provincie Utrecht tekende als eerste. Lees het verslag en bekijk de aftermovie van de online bijeenkomst op 23 april.
Twee dagen eerder, op woensdagmiddag 21 april, was een beperkte groep ondernemers uitgenodigd voor een drive through ondertekening. Bekijk de video-impressie en de foto’s.

Waarom een convenant?

In de provincie Utrecht gebeurt veel op het gebied van waterstof in de mobiliteit. Steeds meer ondernemers willen graag overstappen op groene waterstof. Voertuigen op waterstof hebben geen CO2-uitstoot, veroorzaken geen stank-of lawaaioverlast, hebben een grote actieradius en het tanken gaat snel.
Om van Utrecht de groene waterstofregio van Nederland te maken moeten we het kip-ei dilemma doorbreken door zowel te werken aan de benodigde infrastructuur als aan het gebruik van groene waterstof voor mobiliteit. Dit kunnen we alleen door regionaal samen te werken. Dat begint met het vastleggen van een gezamenlijke ambitie.

Waar hebben we voor getekend?

De partijen die het convenant tekenen, spreken de ambitie uit om het gebruik – en waar mogelijk de productie – van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht te stimuleren. De partijen dragen vanuit hun eigen rol in de periode 2021-2025 (direct of indirect) bij aan de realisatie van:

  • 5-10 waterstoftankstations
  • 300 vrachtwagens en andere zware voertuigen op waterstof
  • 1500 lichtere voertuigen (zoals personenauto’s en bestelbussen) op waterstof
  • 1-2 vaartuigen op waterstof
  • 2-5 (touring)bussen op waterstof

Daarmee leveren we in de provincie Utrecht een bijdrage van 10% van de landelijke ambitie uit het Klimaatakkoord.

Wie hebben getekend?

De provincie Utrecht, het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en KWR Water Research Institute zijn de initiatiefnemers van het convenant en hebben uiteraard ook getekend. Partijen die verder het convenant hebben getekend zijn onder andere diverse bedrijven zoals Theo Pouw BV, Warmtebouw, Stamhuis, APAC, Wasserij G. van der Kleij en Shell Nederland, overheden zoals gemeente Stichtse Vecht en Nieuwegein, en kennisinstellingen zoals Hogeschool Utrecht en TNO. Inmiddels hebben meer dan 85 partijen ondertekend. De namen van al deze partijen zijn binnenkort te lezen op www.waterstofutrecht.nl.

Ieder vanuit de eigen rol

Concreet stellen de ondertekenaars zich tot doel om gezamenlijk de voorwaarden te scheppen om bovengenoemde doelen te kunnen realiseren. De partijen tekenen voor het onderschrijven van de hoofdambitie + voor de eigen inzet: hoe zij vanuit hun organisatie denken een bijdrage te kunnen leveren. Die bijdrage kan bestaan uit het aanschaffen van bijvoorbeeld een voertuig of tankstation, maar kan ook bestaan uit stimuleren, faciliteren, communiceren of kennisdelen. Partijen kunnen hier niet op worden afgerekend. Op het intekenformulier kunt u uw eigen ambitie invullen.

Ook tekenen?

Wilt u het convenant mee ondertekenen? Download het convenant en het intekenformulier op onze website. Stuur het ingevulde formulier naar info@waterstofutrecht.nlWij ontvangen ook graag uw logo (liefst in jpg of png) om te plaatsen op de website www.waterstofutrecht.nl.
Binnenkort zullen we het convenant aanpassen met de namen van de ondertekenaars erin. Deze vermelden we dan ook op de website.