Blog


Verslag online bijeenkomst ondertekening waterstofconvenant 23 april

Op vrijdagochtend 23 april organiseerden het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), de Provincie Utrecht en KWR Water Research Institute een online bijeenkomst ter gelegenheid van de officiële ondertekening van het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’. Er kwamen prominente sprekers en panelleden aan het woord. Zo’n 200 mensen keken live mee via YouTube.
Onderaan dit bericht kunt u ook de korte aftermovie met een impressie van de bijeenkomst bekijken.

De kracht van ondernemers

Dagvoorzitter Gert-Jan Jansen opende de bijeenkomst in het mooie duurzame gebouw van KWR Water Research Institute, samen met Jos Boere, adjunct directeur van KWR. Gedeputeerde Arne Schaddelee van provincie Utrecht noemde de ondertekening van het waterstofconvenant een hele belangrijke stap in de mobiliteitstransitie naar een gezonde en duurzame mobiliteit. Hij benadrukte de kracht van ondernemers zoals bijvoorbeeld Jos Scholman en ProfiNRG. “Uiteindelijk zijn het de ondernemers die het – met overheden – moeten doen, anders komt er geen innovatie van de grond. Ik word warm van het enthousiasme hier!”

Europese waterstofstrategie

Bart Biebuyck, directeur Fuel Cells and Hydrogen joint undertaking (FCH JU), legde het Europese waterstofbeleid en de waterstofstrategie uit. Europa wil in 2030 tien miljoen ton groene waterstof per jaar produceren. Hierbij werkt de EU samen met de industrie en onderzoeksinstellingen. De Europese Clean Hydrogen Alliantie van 1.000 bedrijven werkt projecten uit om te zorgen dat het doel gehaald wordt. De FCH JU ondersteunt innovatieve projecten op het gebeid van waterstof financieel.
Biebuyck vindt het Utrechtse initiatief fantastisch en helpt ons graag.

Waterstof: love baby van de energietransitie

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatakkoord, noemt waterstof ‘de love baby van de energietransitie’. Waterstof is van belang als brandstof, als vervoermiddel en als opslagmiddel van energie. “In het Klimaatakkoord is de afspraak gemaakt dat er een opschaling moet plaatsvinden naar 3 tot 4 GigaWatt waterstof in 2030, zo’n 10% van de EU-ambitie.” Het Utrechtse convenant kan volgens Nijpels geweldig bijdragen aan de totale energietransitie.
Volgens Dirk Schaap, coördinator waterstof van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft het Klimaatakkoord ervoor gezorgd dat waterstof op de agenda kwam. Om de afgesproken 55% CO2-besparing te halen heb je groene waterstof nodig.

Energie transporteren

Professor Future Energy Systems Ad van Wijk legde uit dat we alle energie voor de hele wereld vrij eenvoudig en goedkoop groen kunnen opwekken met zon en wind. Om de energie vervolgens op te slaan en transporteren hebben we groene waterstof nodig. Download de presentatie van Ad van Wijk.
Jörg Gigler, directeur Topsector Energie, TKI New Gas, vertelde dat het Nationaal Waterstofprogramma voortkomt uit het Klimaatakkoord. Het doel is om waterstof breed en goed bij te laten dragen aan de energietransitie. Informatie daarover is te vinden op www.nationaalwaterstofprogramma.nl. Op dinsdag 18 mei is de kick-off voor het nationaal convenant Onderweg met waterstof. Ook is er een subsidieregeling voor waterstoftechnologie geopend voor ondernemers en kennisinstellingen. Download de presentatie van Jörg Gigler.

Convenant voor samenwerking in de keten

Bert Strijker van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven, Arne Schaddelee van provincie Utrecht en Jos Boere van KWR gaven na deze interessante presentaties uitleg over het hoe en waarom van het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’. Vele tientallen ondernemers in de provincie Utrecht zijn innovatief en willen aan de slag met waterstof. De belangrijkste redenen om het convenant te tekenen zijn samenwerken in de keten, iets doen tegen klimaatverandering, en een signaal geven naar de overheid. De kracht van de provincie zorgde ervoor dat de ministeries ook achter ons convenant staan en dat veel gemeenten het convenant tekenen.

Officiële ondertekening

Inmiddels ondertekenden meer dan 85 partijen ondertekenden het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’. De volgende personen tekenden officieel als eersten tijdens de online bijeenkomst bij KWR:

  • Gedeputeerde Arne Schaddelee tekende namens provincie Utrecht. De provincie Utrecht levert onder andere een bijdrage met de alternatieve brandstoffenvisie, clean energy hubs, auto’s op waterstof en openbaar vervoer op waterstof.
  • Wethouder Marieke Schouten van gemeente Nieuwegein tekende o.a. voor het stimuleren en faciliteren van initiatieven voor waterstof in mobiliteit, zoals een waterstoftankstation.
  • Carl Holthausen van Hyzon Europe draagt bij door het produceren van 500 waterstofvrachtwagens per jaar. De vrachtwagens kunnen met een volle tank zo’n 600 km rijden.
  • Jeroen Willem Klomps wethouder gemeente Stichtse Vecht stimuleert ontwikkelingen op het gebied van waterstof en initiatieven vanuit de samenleving op dit vlak.
  • Henk Stamhuis van ECUB tekende om waterstofinitiatieven verder te helpen, ondernemers te inspireren, kennis te delen. partijen aan elkaar te verbinden, bijeenkomsten over waterstof te organiseren.
  • Dragan Zavic van KWR tekende voor bedrijfsauto’s op waterstof, een onderzoeksprogramma, communicatie en de coördinatie van het LIFE-project.
  • Robert Scholman tekende voor de realisatie van een waterstoftankstation, waterstofauto’s, tractoren op waterstof en de ombouw van groot materieel naar waterstof.
  • Wethouder Hans Buijtelaar van gemeente Amersfoort stimuleert waterstof omdat Amersfoort werkt aan een CO2-neutrale stad en de luchtkwaliteit wil verbeteren.
  • Wethouder Marco Verloop van Veenendaal draagt bij via het aanjagen en ondersteunen van een waterstofwerkplaats en een intentieovereenkomst met lokale ondernemers.
  • Wethouder George Becht van gemeente Woerden en tevens voorzitter van Platform Groene Hart Werkt! werkt aan concrete projecten om de economie te verduurzamen.

De namen van alle ondertekenaars zijn binnenkort te lezen op www.waterstofutrecht.nl.

Waterstof jong volwassen

In de laatste paneldiscussie stelde Jan Ebbing van TNO dat het gebruik van waterstof in de mobiliteit qua ontwikkeling inmiddels jong volwassen is. Er zijn al veel concrete producten en er is nog meer mogelijk in de toekomst. De kosten zullen ook omlaag gaan als er steeds meer gedaan wordt met waterstof; de businesscase wordt steeds interessanter. Han Feenstra, programmanager waterstof van het ministerie van EZK, benadrukte nogmaals dat waterstof een belangrijk onderdeel is van de wereldwijde energietransitie. Ook de landen die nu nog olie leveren werken daaraan.

Nederland waterstofland

Hoe gaan we de ambities uit het convenant halen? Jeroen Willem Klomps, wethouder Stichtse Vecht: “Als je enthousiast bent dan breng je dat over op anderen. En zo’n handtekening verplicht je wel tot iets.”
Dirk Schaap van IenW: “De sleutel zit in het regionale en lokale niveau, bijvoorbeeld met zero emission stadslogistiek. Ik zie veel dynamiek hier in de provincie Utrecht.”
Arne Schaddelee: “We moeten gewoon Nederland waterstofland worden en volgens mij is dat vanmorgen in Utrecht begonnen. We hebben samen iets heel moois neergezet. Nu gaan we naar buiten en anderen enthousiast maken.”
Regina Horbach, adviseur duurzame mobiliteit provincie Utrecht: “We gaan een uitvoeringsprogramma maken. Daarvoor nemen we contact op met alle ondertekenaars. We gaan proactief partijen met elkaar verbinden om de ambities waar te maken.”

Ook tekenen?

Wilt u het convenant mee ondertekenen? Download het convenant en het intekenformulier op onze website. Stuur het ingevulde formulier naar info@waterstofutrecht.nlWij ontvangen ook graag uw logo (liefst in jpg of png) om te plaatsen op de website www.waterstofutrecht.nl.
Binnenkort zullen we het convenant aanpassen met de namen van de ondertekenaars erin. Deze vermelden we dan ook op de website.

Terugkijken

U kunt de hele bijeenkomst terugkijken via https://youtu.be/W4_IbIDySY8. Een korte aftermovie is hieronder en via https://youtu.be/m-zRombkqnw te zien.