Blog


SDE++ subsidie voor duurzame energie

Gaat u als ondernemer duurzame energie opwekken of CO2-verlagende technieken toepassen, zoals warmtepompen, zonnepanelen, pv-folie, restwarmtegebruik, CO2-afvang, etc.? Dan kunt u mogelijk SDE++ subsidie aanvragen.

Subsidie

De Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) is een rijkssubsidie voor de stimulering van duurzame energieopwekking. Voor projecten die energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals geothermie, water, wind, biomassa en zon, kunt u subsidie aanvragen. Voor zonnepanelen geldt dat ze een piekvermogen van minstens 15 kiloWattpiek (kWp) moeten hebben en een grootverbruikersaansluiting. De SDE++ 2021 start op 5 oktober en sluit op 11 november 2021.

De voorwaarden om mee te doen leest u op rvo.nl/sde.

Webinar

Wilt meer weten over de SDE++ en welke bedrijven ervoor in aanmerking komen? Meld u dan aan voor het webinar ‘Meer mogelijkheden voor zon op bedrijfsdaken’ op dinsdagmiddag 21 september.

ECUB ontzorgt

ECUB-leden die zich oriënteren op de plaatsing van zonnepanelen adviseren wij om contact met ons op te nemen. Dit kan door te mailen naar info@ecub.nl of te bellen naar onze manager Bert Strijker (06-20735360). Wij ontzorgen u graag in het hele traject en zorgen ervoor dat uw aanvraag correct en tijdig gebeurt. Daarnaast kan ECUB u ook begeleiden bij het aanvragen van offertes tot en met de uiteindelijke realisatie. U kunt ook eerst een quickscan aanvragen.