Blog


Ledenvergadering, energietransitie, netcongestie en borrel

Leden (en ondernemers die lid willen worden) van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven zijn na aanmelding van harte welkom op onze Algemene Ledenvergadering op dinsdagmiddag 2 november om 16.00 uur bij Stamhuis aan de Otto Hahnweg 20 in Utrecht (Lage Weide). Er zijn presentaties over de energietransitie in de gemeente Utrecht, een oplossing voor de netcongestieproblematiek, en natuurlijk een gezellige borrel.

De vergaderstukken zijn per mail verstuurd naar de leden. Het concept jaarverslag van de activiteiten in 2020, kunt u ook downloaden. Heeft u de stukken niet ontvangen, mail dan naar info@ecub.nl.

Aanmelden

Graag horen we van alle leden zo spoedig mogelijk of ze wel of niet komen en met hoeveel personen. U kunt dit doorgeven via info@ecub.nl.
De toegang is uiteraard via de CoronaCheck-app.

Energietransitie en netcongestie

Na de vergadering zijn er twee interessante presentaties:

  • Gemeente Utrecht over de Energietransitie, de gebiedsgerichte aanpak en het CO2-neutraal worden van de stad, incl. de bedrijventerreinen. Wat zijn de plannen van de gemeente en wat zijn de vragen en wensen van ondernemers hierover?
  • Erik Teunissen van Berenschot over de netcongestie-problemen waar veel ondernemers mee te maken krijgen. Welke oplossingen biedt ons project Congestiemanagement en Power Balancing hiervoor en welke kansen biedt dit voor de energietransitie?

We sluiten af met een borrel.