Blog


SDE++ subsidie voor duurzame energieproductie

Vanaf 28 juni tot 6 oktober 2022 kunt u weer subsidie aanvragen voor de productie van duurzame energie met bijvoorbeeld zonnepanelen, pv-folie of andere CO2-verminderende technieken. De subsidie komt uit de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Hiermee helpt de rijksoverheid ondernemers bij het verminderen van de CO2-uitstoot.

Bereid u nu vast voor. Laat het ons weten als we u kunnen helpen.

Meer informatie: www.rvo.nl/sde