Blog


Subsidie emissieloos bouwmaterieel

Wilt u uitstootvrije bouwmachines kopen, zoals bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen? Of wilt u uw bestaande bouwwerktuigen of bouwvaartuigen ombouwen naar uitstootvrij? Of heeft u wellicht een innovatief idee om uitstootvrije bouwmachines en de daarvoor benodigde laadinfrastructuur te verbeteren?
Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). Deze regeling richt zich op bouwbedrijven die in Nederland gevestigd zijn die zelf materieel hebben en bedrijven die bouwmaterieel verhuren. U mag subsidie aanvragen voor meerdere onderdelen.

Op 9 mei opent de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB). De regeling loopt tot en met 31 december 2026.

Meer informatie: rvo.nl/sseb