Handboek Aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen


Het handboek ‘Aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen’ van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) is bedoeld om iedereen die wil werken aan het collectief verduurzamen van bedrijventerreinen te inspireren en praktische handvatten aan te reiken.

Steeds meer ondernemers willen werken aan verduurzaming. Ze doen dat voor het tegengaan van klimaatverandering en luchtvervuiling, maar ook om te voldoen aan wettelijke maatregelen, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of vanwege kostenbesparing.

Voor het versnellen van de energietransitie op bedrijventerreinen kan een collectief een goede kapstok zijn om organiserend vermogen te realiseren. ECUB heeft gekozen voor de rechtsvorm coöperatie. Lid zijn van de coöperatie in combinatie met goede communicatie, zorgt vaak voor betrokkenheid en een verantwoordelijkheidsgevoel bij ondernemers.

Het collectief kan verschillende financieringsbronnen hebben, zoals:
• Contributie van leden;
• Een ondernemersfonds, dat collectieve voorzieningen financiert met geld dat ondernemers zelf opbrengen via een opslag op de onroerendezaakbelasting;
• Subsidies en/of (project)opdrachten van gemeenten waar de bedrijventerreinen gevestigd zijn;
• Fees van partners (leveranciers van bijvoorbeeld zonnepanelen, laadpalen, groene stroom).

Een bedrijvencollectief kan werken op twee manieren naast elkaar:
1. Individuele ondernemers ontzorgen met duurzame maatregelen voor zijn/haar bedrijf;
2. Projecten uitvoeren die bijdragen aan collectieve verduurzaming van het bedrijventerrein.

Bij de individuele ontzorging is het belangrijk om goed te luisteren naar de wensen van de ondernemer. Is er interesse in zonnepanelen of ledverlichting, of ligt het voor de hand om in te zetten op duurzame mobiliteit? Via een energiescan krijgt de ondernemer een goed beeld van het energieverbruik, het besparingspotentieel en wat de verschillende maatregelen kunnen opleveren. Inzicht is de eerste stap naar minder energieverbruik. Het collectief kan een ondernemer vervolgens verbinden met uitvoerende partijen. Dit kunnen partners zijn die als ‘preferred suppliers’ worden voorgesteld en waar de ondernemer collectieve korting kan krijgen. Ongeacht de keus van de ondernemer, blijft het collectief in het hele proces betrokken, van ambitie tot realisatie.
Uiteraard zijn er andere voorbeelden van ontzorging denkbaar zoals het aanvragen van subsidies en het rapporteren voor de informatieplicht energiebesparing.

Bij collectieve verduurzaming gaat het om voorzieningen voor meerdere ondernemers. Zo kan een collectief onder meer werken aan een gebiedsaanpak voor het CO2-neutraal maken van een bedrijventerrein, zich inzetten voor een openbaar laadplein, of een consortium oprichten dat zich inzet voor de realisatie van een waterstoftankstation op het terrein.

Voor dit alles is continu en doelgroepgericht communiceren essentieel. Met een mix van onder andere bijeenkomsten, social media, nieuwsbrieven, maar vooral persoonlijke gesprekken, krijgt een collectief naamsbekendheid en krijgen ondernemers meer kennis over duurzaamheid. Bovendien worden de ondernemers via goede voorbeelden van anderen geïnspireerd en gemotiveerd om aan de slag te gaan en te blijven. Met deze aanpak kunnen we bedrijven ondersteunen in de overgang naar een duurzamere bedrijfsvoering en maken we bedrijventerreinen aantrekkelijker en duurzamer.

Download het handboek ‘Aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen’