handboek verduurzaming bedrijventerreinen


bNaast de aantrekkelijke prijzen die we kunnen bieden door collectief in te kopen ontzorgen we de ondernemer gedurende het hele verduurzamingstraject. Zo helpen we de ondernemer van ambitie tot realisatie. De collectieve aanpak van ECUB slaat aan bij ondernemers en de resultaten hiervan bleven niet onopgemerkt. Niet alleen bedrijventerreinen in Utrecht, maar ook andere gemeenten en ondernemersverenigingen in die gemeenten hebben interesse. Niet zo gek, want we staan allemaal voor dezelfde energie-uitdaging. We geloven in de kracht van het collectief en willen zoveel mogelijk ondernemers laten profiteren van onze kennis en ervaringen. Daarom schreef ECUB in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een handboek over haar collectieve aanpak van verduurzaming van bedrijventerreinen.

Handboek aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen definitieve versie