Jaarverslagen


Het concept jaarverslag van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven over 2019 is beschikbaar. Tijdens de ALV wordt het nog ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. In dit jaaroverzicht ziet u hoe wij invulling geven aan onze missie ‘duurzaamheid simpel, bereikbaar en uitvoerbaar maken’. ECUB is in 2019  gegroeid qua aantal bedrijventerreinen, leden en medewerkers. We hebben onze dienstverlening weer verder verbeterd. Zo zijn wij bezig met een gebiedsgerichte aanpak met als doel CO2-neutrale bedrijventerreinen.

– ECUB jaarverslag 2019

– ECUB jaarverslag 2018

– ECUB jaarverslag 2017

– ECLW jaarverslag 2016