The blog.


EnergiePartners nieuwe partner van ECUB voor scans en begeleiding

ECUB is de afgelopen maanden achter de schermen druk bezig geweest met de professionalisering van de eigen organisatie. Dit was nodig omdat de roep om opschaling steeds groter werd en wij de kwaliteit van onze dienstverlening wilden waarborgen, maar liever nog: opschroeven. Dit omdat de eisen vanuit wetgeving steeds strenger gaan worden en goede monitoring daarmee ook steeds belangrijk wordt. Zo zal vanaf 1 juli 2019 de omgekeerde bewijslast ingaan. Bedrijven worden dan verplicht om actief hun verduurzamingsstappen te rapporteren.

SDE aanvragen? Neem contact op met Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven!

U bent grootverbruiker van stroom en denkt erover om zonnepanelen op uw dak te laten plaatsen? Dan bent vast de afkorting SDE+ al eens tegengekomen. Dit is een rijkssubsidie voor de stimulering van duurzame energieopwekking met een looptijd van 15 jaar. Voor elke duurzaam opgewekte kWh ontvangt u bedrag tussen de €0,09 en €0,13 cent. Dit geld moet u niet laten liggen.

Lancering Digitaal Energieloket

Op 15 maart gaf wethouder Lot van Hooijdonk het startsein voor het online energieloket dat is ondergebracht bij het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven. Via de website www.ecub.nl kunnen Utrechtse ondernemers die qua energieverbruik in de categorie midden- en grootverbruik vallen een bijdrage vragen voor actieve begeleiding bij het implementeren van duurzame maatregelen die verder gaan dan wat wettelijk verplicht is. De maximale hoogte van de bijdrage bedraagt € 1500,-. Hiervan kan een deel (€ 300,-) gebruikt worden voor de uitwerking van de resultaten van een energiescan in een plan van aanpak.

EnergieCollectief Utrechtse bedrijven jaarverslag 2017

Het jaarverslag van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven van 2017 is beschikbaar. Het document kreeg de titel ‘Professionaliseren, uitbreiden, inspireren en verder werken naar resultaat’.

EnergieCollectief Bedrijven houdt ALV op 1 februari

Er gebeurde in 2017 veel bij het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB). Het bedrijventerrein De Wetering – Haarrijn sloot zich aan, André Kuipers kwam langs, er werden afspraken gemaakt met handhaving èn er werden stappen gezet naar verdere opschaling van ECUB. Teveel eigenlijk om hier in korte bewoordingen te beschrijven. Als bestuur van ECUB zijn we apetrots op de ontwikkelingen die ons collectief doormaakte. ECUB groeide de afgelopen jaren uit tot een professionele organisatie die op het gebied van duurzaamheid veel kan betekenen voor haar leden.

Terugblik op algemene ledenvergadering ECUB

Er werden belangrijke stappen gezet donderdag 1 februari tijdens de algemene ledenvergadering van het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven werkzaam op Lage Weide en De Wetering – Haarijn. De verduurzamingscoöperatie zonder winstoogmerk die werd opgericht door en voor ondernemers, maakte in de afgelopen maanden een fikse professionaliseringsslag en is nu klaar voor opschaling. De ALV stemde hiermee in. De bijeenkomst vond plaats bij ECUB-lid Telindus aan de Krommewetering 7.

Vlog over ECUB door Rijksdienst voor Ondernemers

Het succes van het EnergieCollectief Utrecht (ECUB) valt steeds meer op. Niet alleen regionaal, maar ook landelijk. Zo volgt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de stappen van het ECUB op de voet en hebben ze ECUB gevraagd om een handboek soldaat op te stellen waarin de aanpak voor collectieve verduurzaming van bedrijventerreinen wordt beschreven.

Inspiratiessessie ‘Samen naar een duurzame toekomst met André Kuipers’

Op woensdagmiddag 17 mei organiseert het EnergieCollectief ECLW in samenwerking met de gemeente Utrecht tijdens de Zon-10-daagse een inspiratiesessie over duurzaamheid. Gastspreker is niemand minder dan André Kuipers. Deze bijeenkomst is bedoeld voor deelnemers van het EnergieCollectief ECLW en andere ondernemers in de stad Utrecht die stappen hebben gezet op het gebied van Zonne-energie of van plan zijn om hiermee aan de slag te gaan. Naast ondernemers worden er ook twee basisschoolklassen uit Utrecht uitgenodigd. De bijeenkomst vindt plaats bij het bedrijf Stamhuis op het bedrijventerrein Lage Weide.

André Kuipers zet duurzame ondernemers in Utrecht in het zonnetje tijdens Zon-10-daagse

Utrecht 18 mei 2017 – André Kuipers gaf gisteren tijdens de Zon-10-daagse de inspiratiesessie ‘Samen naar een Duurzame toekomst’ voor ondernemers in Utrecht. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), in samenwerking met de gemeente om ondernemers te bewegen om verduurzamingsmaatregelen te nemen. Locatie van de bijeenkomst was het retailombouwbedrijf Stamhuis op het bedrijventerrein Lage Weide.