The blog.


SDE++ subsidie

Vanaf 24 november kunt u SDE++ aanvragen. Met deze subsidie kunt u de terugverdientijd van bijvoorbeeld zonnepanelen op uw eigen bedrijfspand verkorten, dus u heeft sneller rendement. ECUB helpt u graag. 

ECUB-webinar Waterstof op 23 juni

Op  dinsdagmiddag 23 juni organiseert ECUB een webinar getiteld ‘Waterstof voor iedereen’. Niemand minder dan Ad van Wijk, professor duurzame energie aan de TU Delft, zal u meenemen in alle mogelijkheden en uitdagingen rondom het gebruik van waterstof.

Gratis mobiliteitsscan voor Utrechtse werkgevers

Door de Coronacrisis zijn veel mensen noodgedwongen vanuit huis gaan werken. Technisch lukte dat beter dan verwacht. Toch missen we het contact met de collega’s en voor sommige zaken is het toch echt beter om elkaar te zien. Nu de maatregelen langzaamaan versoepeld worden, willen we daarom weer meer naar kantoor.

Jaarverslag ECUB 2019

Ons concept jaarverslag is beschikbaar. Download hem hier en lees wat wij zoal gedaan hebben in 2019.

Tijdens de ALV wordt dit jaarverslag nog aan de ECUB-leden voorgelegd ter goedkeuring.

Update Handboek aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen

Twee jaar geleden heeft het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven het ‘Handboek aanpak collectieve verduurzaming bedrijventerreinen’ geschreven in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). We werken nu aan een update van het handboek.

Doe mee met het zonnestroomproject aan de Meijewetering

Energie-U heeft een vergunning aangevraagd voor 1440 zonnepanelen op een stuk grond aan de Meijewetering in Utrecht. De realisatie van het zonnepark vindt plaats in 2021. Energie-U verkoopt de zonnepanelen via een postcoderoosproject, waar zowel particulieren als bedrijven met een kleinverbruikaansluiting aan mee kunnen doen.

Webinar waterstof 30 april

Op donderdagmiddag 30 april organiseert het regionale platform ‘Groene Hart werkt’ een webinar over waterstof in de duurzame mobiliteit. Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven levert een bijdrage vanuit het programma H2U (waterstofprogramma regio Utrecht).

Coronamaatregelen & ECUB

We wensen alle ondernemers die hinder ondervinden of problemen hebben door de coronamaatregelen veel sterkte! Onze projecten, dienstverlening naar de leden en ons overige werk gaat door. Laat ons weten waarmee we u kunnen helpen. 

Subsidies energiebesparende maatregelen bedrijfsgebouwen

Op 17 maart ging de SDE+regeling open en hebben we voor een aantal ondernemers de subsidieaanvraag verzorgd.
Daarnaast zijn er nog meer financieringsmogelijkheden en financiële voordelen voor energiebesparende maatregelen. Niet alleen voor grote maar ook voor kleine bedrijven.

Burgerinitiatieven in het zonnetje

Het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven richt zich zoals onze naam al zegt op bedrijven. We hebben echter ook goed contact met diverse organisaties van burgerinitiatieven. Dit omdat lokale bedrijven soms ook kunnen participeren in deze coöperaties, en om de belangen van de bedrijven in ons werkgebied goed te kunnen vertegenwoordigen. Hieronder noemen we een aantal duurzame burgerinitiatieven in ons werkgebied. Net als ECUB hebben deze initiatieven geen winstoogmerk.