The blog.


Deadline Informatieplicht Energiebesparing verstreken

Vanaf 1 juli 2019 geldt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent daarvan) verbruiken. Dit houdt in dat u een rapportage moet indienen bij het eLoket van RVO over de genomen energiebesparende maatregelen. Nog niet gedaan? Neem dan z.s.m. contact met ons op (r.schutte@ecub.nl). We helpen u graag om alsnog aan de informatieplicht te voldoen.

Uitvoeringsprogramma waterstof regio Utrecht

Vol trots presenteren wij u het logo van H2U het uitvoeringsprogramma waterstof voor de regio Utrecht. Maar wat is nu het beoogde resultaat van dit plan? We leggen het u uit.

Informatiebijeenkomst Maarssenbroek

Op dinsdag 28 mei was ECUB te gast bij het bedrijf Qumey aan de Handelsweg 2 op het bedrijventerrein Maarssenbroek waar de gemeente Stichtse Vecht een bijeenkomst had georganiseerd. Zo’n 20 ondernemers waren aanwezig.

Reminder ALV ECUB

Heeft u zich al aangemeld voor de ALV van ECUB op donderdag 6 juni? Dit maal mogen we gebruik maken van de gastvrijheid van Strukton dat gevestigd is aan de Westkanaaldijk 2 op Lage Weide. Graag praten we u ook bij over de ontwikkelingen in Utrecht en in den lande over het thema aardgasvrij. En overweegt u zonnepanelen aan te schaffen? Mis dan de lezing van professor Wilfried van Sark niet. De inloop van de ALV is vanaf 15.30 uur. Meer weten?

ANWB-testdag in samenwerking met ECUB

Op 20 juni organiseert de ANWB in samenwerking met ECUB een autotestdag voor elektrische auto’s bij ROSIERVANDENBOSCH aan de Reactorweg 27. Tijdens het proefritevenement van de ANWB kunt u gratis verschillende modellen uitproberen. Ook een waterstofauto is aanwezig. De experts van de ANWB zijn daarnaast aanwezig voor al jouw vragen over elektrisch rijden. Bijna alle volledig elektrische auto’s die nu in Nederland te koop zijn, zijn te zien. Interesse? Kijk op anwb.nl/proefrijden om je aan te melden of voor meer informatie.

ALV ECUB in het teken van aardgasvrije bedrijventerreinen

Naast het reguliere ALV-programma willen we onze ALV op 6 juni gebruiken om u mee te nemen in het thema ‘aardgasvrij’. Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn. Dit betekent dat we moeten overstappen op andere manieren van verwarmen en koken. Nu lijkt 2050 nog ver weg, maar de voorbereidingen zijn in volle gang. Dat moet ook wel, want er moet nog veel gebeuren. Wat dit inhoudt hoort u allemaal op donderdag 6 juni bij Strukton aan de Westkanaaldijk 2 in Utrecht.

Waterstof Challenge 2019

Op 16 mei vindt alweer de 4e editie plaats van de 24 uur Waterstof Challenge. Maar wat houdt een Waterstof Challenge in? 

Veel aandacht voor bijeenkomst Zonnepanelen op bedrijfsdaken

Grote interesse was er voor de bijeenkomst ‘Zonnepanelen op Bedrijfsdaken’ op 21 maart in de gemeente Stichtse Vecht. In een coproductie van de OVSV, gemeente Stichtse Vecht en het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven werden de ondernemers geïnformeerd over zonnepanelen onder leiding van dagvoorzitter Emma Steenbergen, Beleidsmedewerker Economie en Duurzaamheid bij Gemeente Stichtse Vecht in een inspirerende ruimte van Kees van Schaik van Bouwbedrijf van Schaik in Breukelen.

eLoket RVO geopend

Uiterlijk 1 juli 2019 moeten 125.000 bedrijven en instellingen rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. De rapportages kunnen sinds 28 februari 2019 in het eLoket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden ingediend.

Informatieplicht Energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 treedt de Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven in werking. Op zijn laatst moet op 1 juli 2019 ieder bedrijf dat energiebesparingsplichtig is, een rapport bij het bevoegd gezag inleveren over de genomen energiebesparende maatregelen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder. Daarbij moet waarschijnlijk ook een planning voor de maatregelen die nog niet uitgevoerd zijn. Een bedrijf of instelling is energiebesparingsplichtig wanneer het meer dan 50.000 kWh elektra of meer dan 25.000 kubieke meter aardgas (of equivalent) verbruikt.

Daarna geldt dat eenmaal per vier jaar een nieuw rapport wordt opgestuurd. Dit is geregeld in het toekomstige artikel 2.15, tweede lid, van het Activiteitenbesluit. Specifiek voor EED-plichtige ondernemingen geldt dat op zijn laatst op 5 december 2019 een rapport bij het bevoegd gezag is ingeleverd.