Projecten

Unieke projecten in en rondom Utrecht

In samenwerkingen met ondernemers, bedrijventerreinen, ondernemersverenigingen, gemeenten, provincie en andere kennispartners initiëren, ontwikkelen en rollen we projecten uit ter bevordering van energietransitie.  

Onze belangrijkste pijlers zijn:

Duurzame energie

Utrecht heeft een aantal duurzame aandachtsgebieden in het regeer- akkoord zoals “Zon op Dak” en “Aardgasvrije bedrijventerreinen”. Samen met gemeenten en parkmanagements werken we samen om kennissessies te organiseren en oplossingen aandragen.

Netcongestie

Het Utrechtse elektriciteitsnetwerk zit vol. Ondernemers willen meer stroom gebruiken dan de contracten, de kabels kunnen de vraag niet aan. Op bepaalde piek momenten is de maximale capaciteit  bereikt.  Je kunt het vergelijken met filevorming op het elektriciteitsnet. Dit noemen we netcongestie.

Duurzame Mobiliteit

De uitfasering van fossiele brandstoffen in de transportsector is een belangrijk onderdeel van de wereldwijde inspanningen om de klimaatverandering te beperken. Het is een proces waarbij het gebruik van fossiele brandstoffen in de transport sector geleidelijk wordt afgebouwd en vervangen door duurzame alternatieven zoals elektrische voertuigen of waterstofvoertuigen op. 

Ben jij een ondernemer met duurzaamheidsambities?