Congestiemanagement

& Power Balancing

CPB op Utrechtse bedrijventerreinen

Eind 2021 heeft een consortium bestaande uit het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), Berenschot, Friday Energy, REConvert, Stamhuis, Warmtebouw, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht subsidie ontvangen voor het uitvoeren van het project ‘Congestiemanagement en Power Balancing’ (CPB). Deze bedrijven werken aan een oplossing voor het netcongestieprobleem op bedrijventerreinen Lage Weide en De Wetering-Haarrijn in Utrecht. Door slimme digitale technieken en opslag worden opwek en gebruik van duurzame energie beter in balans gebracht. Ook kennis delen is een belangrijk onderdeel van dit pilotproject.

Wat is het netcongestieprobleem?

We gebruiken steeds meer elektriciteit, onder andere door aardgasvrije voorzieningen en een toename van elektrisch vervoer. De netwerkkabels zijn te dun om alle extra duurzame elektriciteit te transporteren. Op veel bedrijventerreinen is sprake van netcongestie: weinig tot geen ruimte meer op het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen ondernemers bijvoorbeeld geen zonnepanelen laten plaatsen. Dat brengt de energietransitie in gevaar en belemmert een duurzame economische groei.

Wat is de oplossing in het project Congestiemanagement en Power Balancing (CPB)?

Het consortium gaat duurzame energiesystemen op bedrijventerreinen slim inrichten en besturen en zo de opwek en het verbruik van duurzaam opgewekte elektriciteit beter in balans brengen. Hierbij maken ze gebruik van een innovatieve technieken zoals een digital twin en een wolkencamera, in combinatie met bestaande duurzame energie-opwek- en opslagsystemen. Buffers zoals batterijen en waterstof worden naar behoefte slim en zo efficiënt mogelijk ingezet om energie die over is op te slaan en weer te gebruiken bij een stijgende vraag. Door op een slimme manier de lokaal opgewekte elektriciteit zoveel mogelijk lokaal te gebruiken, kan er meer duurzame elektriciteit worden opgewekt. Door dit project is er dus veel minder netverzwaring nodig. Hiermee worden maatschappelijke kosten vermeden.

Subsidie

De kosten van het CPB-project zijn ongeveer 2,5 miljoen euro. Het consortium heeft hiervoor een subsidie toegekend gekregen van de Europese Unie via Kansen voor West. De subsidie bedraagt maximaal € 749.621,00 ten laste van de EFRO-REACT-EU-financiering en maximaal € 702.373,99 ten laste van de rijkscofinanciering.

Kennis delen

Het CPB-project gaat met een lokale pilot laten zien dat het mogelijk is om een netcapaciteitsprobleem op te lossen zonder netverzwaring. Het concept wordt getoetst door enkele bedrijfspanden en energie-installaties qua management van de elektriciteitsvoorziening met elkaar te koppelen op twee dicht bij elkaar gelegen bedrijventerreinen in Utrecht: Lage Weide en De Wetering-Haarrijn. Het consortium zal hierbij nadrukkelijk aandacht besteden aan communicatie, kennisintegratie en kennisdisseminatie. Het geleerde kan immers daarna worden toegepast op andere bedrijventerreinen. De Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht zijn aangesloten voor het opnemen van de kennis in de onderwijsprogramma’s. Ook werken we samen met andere relevante projecten in Utrecht, zoals het project ROBUST.

Onder andere provincie Utrecht, gemeente Utrecht, Stedin en TKI Urban Energy hebben hun steun voor het CPB-project uitgesproken.

Download hier een PowerPoint-presentatie over het project Congestie Management en Power Balancing.

 

16 mei 2024 delen Stamhuis en Friday Energie hun ervaring aangaande dit project, lees meer

 

Ben jij een ondernemer met duurzaamheidsambities?