EHUB’s LAGE WEIDE

E-hub Lage Weide; op netvlak 19

In 2022 heeft ECUB met 14 partijen een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd op Lage Weide qua mogelijkheden voor een energie-hub. Hier kwam een positief resultaat uit. In 2023 zijn 5 bedrijven in samenwerking met Stedin de “pre-fase” gestart voor het realiseren van een energie-hub. In juli 2023 is hiervoor een een nieuwe coöperatie opgericht; Energie Management Coöperatie Utrecht (EMCU), handelend onder de naam “Energie-hub Lage Weide”. 

Het ziet er naar uit dat dit project binnen afzienbare tijd gerealiseerd kan worden. Het doel van de energie-hub is in de eerste fase het delen van gecontracteerde transportcapaciteit, ofwel, samen het bestaande net beter benutten. Opschaling is gewenst en zal na de start worden onderzocht.

ECUB i.s.m. ILW en EMCU delen inzichten en helpen elkaar waar mogelijk om samen netcongestie op Lage Weide voor zoveel mogelijk ondernemers tegen te gaan.

 

OPSCHALING ANDERE EHUB’s

Op het plaatje hiernaast is goed te zien waar er nog meer netcongestie plaatsvindt op Lage Weide. Als onderdeel van de “Green deal Lage Weide” zijn we begonnen met een “Bedrijventerreinaanpak.nl” en hebben we diverse ondernemers gevraagd naar hun netcongestie-situatie. 

Onder leiding van gemeente Utrecht in samenwerking met meerdere partijen waaronder de provincie Utrecht en o.a. ECUB  gaat een coöperatie opgericht worden zodat EHUB’s ( op Lage Weide en daarbuiten) op uniforme wijze, onder technische begeleiding van een ehub-regisseur, onderzocht en gerealiseerd kunnen worden. 

Waar zit de grootste congestie nou echt? Welke spelers zitten er op welke vlakken? Wat is de capaciteit van deze ondernemers en wat zijn de wensen voor de toekomst.

Gebruik jij niet je volledige gecontracteerde vermogen of kom je te kort, neem contact met ons op via info@ecub.nl.

 

Ben jij een ondernemer met duurzaamheidsambities?