Waterstof


Al 106 ondernemers, gemeenten, kennisinstellingen en vele andere partijen vulden hun intentieverklaring in en tekenden het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht‘. Hun ingevulde ambities zijn te lezen in de bijlage van het convenant.

Terugkijken webinar GWW

Op donderdag 31 maart verzorgden wij met Platform Groene Hart Werkt!, provincie Utrecht en provincie Zuid-Holland het webinar ‘Waterstof en mobiliteit in de grond-, weg- en waterbouwsector’. U kunt het webinar terugkijken via onze website of via YouTube.

Defensie 100e ondertekenaar

Het ministerie van Defensie tekende als honderdste het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’.
Inmiddels zijn er 106 ondertekenaars.

Livestream eerste ondertekening

Op vrijdag 23 april organiseerden provincie Utrecht, KWR Water Research Institute en het EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven een online bijeenkomst ter gelegenheid van de officiële ondertekening. Inmiddels hebben meer dan 1.000 mensen de uitzending bekeken, waarin diverse prominente sprekers en panelleden aan het woord kwamen. De hele bijeenkomst is terug te kijken via https://youtu.be/W4_IbIDySY8.
Een korte aftermovie van een paar minuten vindt u op https://youtu.be/m-zRombkqnw

Drive through

Twee dagen eerder, op woensdag 21 april, kwam al een groep ondertekenaars langs in Nieuwegein. 28 partijen zetten hun handtekening tijdens een drive through. Ook daarvan is een impressie te bekijken op YouTube.

Nieuwsbrief

Een paar keer per jaar wordt een nieuwsbrief verstuurd met daarin de laatste ontwikkelingen rondom het convenant. Wilt u deze ook ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@waterstofutrecht.nl, dan voegen we u toe aan de verzendlijst.
Teruglezen kan ook:

___________________________


Waarom een waterstofconvenant?

Logo Waterstof UtrechtIn de provincie Utrecht gebeurt veel op het gebied van waterstof in de mobiliteit. Er zijn al twee waterstofvulpunten gerealiseerd en op diverse locaties zijn plannen voor een waterstoftankstation. Steeds meer ondernemers willen graag overstappen op groene waterstof. Voertuigen op waterstof hebben geen CO2-uitstoot, veroorzaken geen stank-of lawaaioverlast, hebben een grote actieradius en het tanken gaat snel.

Om van Utrecht de groene waterstofregio van Nederland te maken moeten we het kip-ei dilemma doorbreken door zowel te werken aan de benodigde infrastructuur als aan het gebruik van groene waterstof voor mobiliteit. Dit kunnen we alleen door regionaal samen te werken. Dat begint met het vastleggen van een gezamenlijke ambitie.

Waar tekenen we voor?

De partijen die het convenant tekenen, spreken de ambitie uit om het gebruik – en waar mogelijk de productie – van groene waterstof voor mobiliteit in de provincie Utrecht te stimuleren. De partijen dragen vanuit hun eigen rol in de periode 2021-2025 (direct of indirect) bij aan de realisatie van:

  • 5-10 waterstoftankstations
  • 300 vrachtwagens en andere zware voertuigen op waterstof
  • 1500 lichtere voertuigen (zoals personenauto’s en bestelbussen) op waterstof
  • 1-2 vaartuigen op waterstof
  • 2-5 (touring)bussen op waterstof

Daarmee leveren we in de provincie Utrecht een bijdrage van 10% van de landelijke ambitie uit het Klimaatakkoord.

Wie tekenen er?

Partijen die het convenant tekenen zijn onder andere diverse bedrijven, overheden en kennisinstellingen, die ieder vanuit hun eigen rol bijdragen aan de doelstelling.

Ieder vanuit de eigen rol

Concreet stellen de ondertekenaars zich tot doel om gezamenlijk de voorwaarden te scheppen om bovengenoemde doelen te kunnen realiseren. Partijen die tekenen hoeven dus niet allemaal voertuigen aan te schaffen. De partijen tekenen voor het onderschrijven van de hoofdambitie + voor de eigen inzet: hoe zij vanuit hun organisatie denken een bijdrage te kunnen leveren. Die bijdrage kan bestaan uit het aanschaffen van bijvoorbeeld een voertuig of tankstation, maar kan ook bestaan uit stimuleren, faciliteren, communiceren of kennisdelen. Partijen kunnen hier niet op worden afgerekend. Op het intekenformulier/intentieverklaring kunt u uw eigen ambitie invullen.

Ook tekenen?

Wilt u het convenant mee ondertekenen? Download het convenant en een intekenformulier/intentieverklaring. U kunt het ingevulde en ondertekende formulier sturen naar info@waterstofutrecht.nl. Ook ontvangen wij graag uw logo om op deze website te plaatsen.