TNO onderzoek laadinfra 

Innovaties op het grensvlak van slim energiemanagement en logistieke operaties

Naar verwachting zal 80% van de elektrische vrachtwagens in 2030 willen laden op een locatie waar volgens Netbeheer Nederland voorlopig geen netcapaciteit beschikbaar is[1]. Netverzwaring is kostenintensief en tijdrovend en het zal naar verwachting niet mogelijk zijn om tijdig voldoende laadinfrastructuur te kunnen uitrollen. Dit betekent dat beperkte netcapaciteit kan leiden tot een langzamer dan wenselijk ingroei van elektrische trucks, maar mogelijk ook tot de noodzaak om bedrijfsactiviteiten anders (of elders) te moeten organiseren. Er bestaan echter mitigerende maatregelen om laden bij beperkte capaciteit toch mogelijk te maken. Dergelijke maatregelen kunnen zowel genomen worden in het energiedomein als in het logistieke domein.

Het Energie Collectief Utrechtse Bedrijven, Parkmanagement Lageweide en TNO verkennen de mogelijkheid om specifieke kennis te ontwikkelen juist op het grensvlak van slim energiemanagement en logistieke operaties met als doel om het aanbod, maar ook de vraag naar energie dynamisch op elkaar af te stemmen en hierdoor meer mogelijkheden te creëren om bij een beperkt energieaanbod toch de gewenste bedrijfsactiviteiten te blijven uitvoeren. Vanuit de Topsector Logistiek is een kans om een onderzoeksproject te financieren om deze kennis te ontwikkelen in samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het bedrijventerrein Lageweide leent zich uitstekend voor een dergelijke studie, omdat er veel logistieke activiteit is door verschillende bedrijven, er ontwikkelingen zijn op het gebied van laadpunten (privaat en publiek) en er initiatieven zijn tot de ontwikkeling van een of meerdere energiehubs. De gezamenlijke vraag naar energie en de noodzaak om hier efficiënt mee om te gaan wordt gevoeld door een groot deel van de partijen, waardoor er een gezamenlijk belang is om kennis hierover te ontwikkelen. TNO zal als penvoerder een onderzoeksvoorstel schrijven en zoekt meerdere bedrijven die bereid zijn in onderzoek context mee te willen werken door gebruiksdata rondom bedrijfsactiviteiten en logistieke operatie in te brengen in het onderzoek (uiteraard vertrouwelijk). Het voorgenomen onderzoek sluit aan bij andere initiatieven zoals het netcongestieproject.

Wil je meer weten over dit onderzoek neem contact op via info@ecub.nl 

 

 

 

Ben jij een ondernemer met duurzaamheidsambities?

Voor en door ondernemers in de provincie Utrecht.

Projecten

> Netcongestie
> Duurzame mobiliteit
> Duurzame energie

Sitemap

> Over ECUB                                                        > Agenda                                                              > Leden
> Partners

 

 

 

Contactinformatie

info@ecub.nl
Otto Hahnweg 1A
3542 AX Utrecht
Nederland
+31(0) 6 435 706 35

 

Copyright ECUB©